Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę - moja prezentacja z Nocy Innowacji
Prezentacje
Becoming strategic with Robotic Process Automation
Biblioteczka
cyfroweDNA - czyli jak dzięki niekomercyjnej inicjatywie edukacyjnej możesz zacząć myśleć i działać jak cyfrowi liderzy
Aktualności
Wywiad o robonomice i RPA na serwisie OtokoClub
Aktualności
Robotyzacja procesów biznesowych w PKP Energetyka
Aktualności
Budowa zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród pracowników działów biznesowych
Aktualności