Wyniki konkursu na prawniczego chatbota Fundacji LegalTech Polska

Kategoria II
Wyniki konkursu na prawniczego chatbota Fundacji LegalTech Polska

Fundacja LegalTech Polska ogłosiła wyniki konkursu na zaprojektowanie i wykonanie prawniczego chatbota.

Zgłoszonych zostało 13 projektów od 12 zespołów. Zostały one poddane ocenie przez jury konkursowe w składzie Tomasz Zalewski – radca prawny, Fundacja LegalTech Polska, Przemysław Polański – radca prawny, dr hab., Wydawnictwo CH Beck, Agnieszka Besiekierska – adwokat, Noerr Biedecki, Maciej Tomaka – informatyk, SzuKIO, Artur Kurasiński – przedsiębiorca, Aula Polska, Katarzyna Abramowicz – radca prawny, SpecPrawnik.

Jury przyznało następujące nagrody:

 • I miejsce i nagroda główna – chatbot prawniczy Stefan, którego autorem jest Łukasz Kłos. Chatbot Stefan udziela porad w sprawach tzw. kredytów frankowych.
 • II miejsce – chatbot Legal Costs
 • Bot którego autorem jest zespół w składzie: Aleksander Worakomski, Hanna Kolenkiewicz, Patryk Ciurak oraz Michał Wójcik. Legal Costs Bot pozwala obliczyć opłaty sądowe w sprawach cywilnych i sądowych administracyjnych oraz wymiar urlopu pracowniczego.
 • III miejsce – chatbot Pocket Shopper, którego autorami są Piotr Nosek i Ignacy Janiszewski. Chatbot ma za zadanie wskazać, czy sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wskazać, jakie uprawnienia mu przysługują.

Jury postanowiło także przyznać wyróżnienie chatbotowi Centrum Prywatności, którego autorem jest Mikołaj Otmianowski. Chatbot Centrum Prywatności umożliwia zapoznanie się z klauzulą informacyjną użytkownikowi powiązanych stron internetowych, w przejrzysty sposób dzieląc podawane informacje na kategorie.

Pozostałe zgłoszone prace w kolejności alfabetycznej:

 • Asystent umów w profesjonalnej piłce nożnej został stworzony z myślą o praktykujących prawo sportowe prawników, agentów piłkarskich, a także samych piłkarzy. Dzięki rozmowie z chatbotem otrzymuje się szybką odpowiedź, co powinien zawierać ważny kontrakt piłkarski. Autorami są Piotr Gruszka i Kamil Moszczyński.
 • arBOTraż to interaktywny przewodnik po postępowaniu arbitrażowym. Autorami są Weronika Rydzińska i Jakub Zowczak.
 • Copyright Clearance Assistant ma pomagać osobom, które w ramach swoich obowiązków muszą podejmować decyzje co do tego, które materiały znalezione w Internecie mogą legalnie wykorzystać. Autorką jest Olga Bieguńska-Jońca.
 • MediaBot ma ułatwiać zdobywanie informacji na temat mediacji. Użytkownicy mogą uzyskać podstawowe informacje nt mediacji oraz kontakt do mediatorów. Autorami są Aleksandra Rak i Krzysztof Pulak.
 • Mobbing Assistant ma na celu monitorować cyklicznie występowanie zachowań niepożądanych w przedsiębiorstwie, tj. mobbing. Autorem jest Aleksander Bobrowski.
 • Mobster pozwala wstępnie określić, czy mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy. Autorami są Aleksander Worakomski, Hanna Kolenkiewicz, Patryk Ciurak oraz Michał Wójcik (druga praca tego zespołu Legal Costs Bot uzyskała II miejsce).
 • Paweł kontra Gaweł ma pomagać mieszkańcom budynków wielorodzinnych zmagających się z problemami sąsiedzkimi. Autorkami są Magdalena Jarosz,  Karolina Lech i Irena Michalewicz. Nadesłana wersja nie pozwala na jej udostępnienie online.
 • Pergamin Legalbot to narzędzie wspierające działanie platformy http://pergam.in w zakresie zbierania informacji potrzebnych do wygenerowania potrzebnego rodzaju umów. Autorami są Antoni Wędzikowski i Łukasz Piliszek.
 • Social Media Lawyers ma pomagać prawnikowi w pozyskaniu wstępnych  informacji od klienta i w zidentyfikowaniu jego problemu dotyczącego naruszeń prawa w Internecie. Autorkami są Mariola Górniak i Agnieszka Rapcewicz.

Zgłoszone prace były bardzo różnorodne. Niektóre mają charakter głównie edukacyjny, niektóre zaś zaprojektowane są jako narzędzia do wykorzystania w praktyce prawniczej. Część z nich skierowana jest do konsumentów i ma na celu „samoobsługę” w zakresie spraw konsumenckich, część natomiast pomaga prawnikom, głównie w zbieraniu informacji od potencjalnych klientów lub odciąża ich w rutynowych czynnościach.

Jury kierowało się przy ocenie kilkoma kryteriami. Brano pod uwagę przydatność (w pracy prawnika lub świadczeniu pomocy prawnej, w doradztwie dla konsumentów), trafność koncepcji i zidentyfikowanej potrzeby, użyteczność w praktyce, innowacyjność pomysłu oraz jakość wykonania.

Zdaniem jury zgłoszone prace pokazują, że nawet prosta automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów pozwala uzyskać znaczący postęp niewielkim nakładem sił i środków. Konkurs ogłoszony przez Fundację LegalTech Polska miał na celu uświadomienie, że sposób świadczenia usług prawnych można zmienić przy wykorzystaniu technologii. 

Uwaga: treści opublikowane na tej stronie pochodzą z serwisu: https://legaltechpolska.pl/konkurs-na-prawniczego-chatbota-wyniki/. Serwis Robonomika.pl był partnerem medialnym wydarzenia.