101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Dlaczego manager powinien interesować się robotami / chatbotami / voicebotami?

Robotyzacja procesów biznesowych, wdrażanie chatbotów i voicebotów jest modnym tematem. Analitycy z firm doradczych i naukowcy z renomowanych uczelni twierdzą, że nie ma odwrotu od upowszechniania się tych rozwiązań w firmach. Przynoszą one bowiem realne zyski przy stosunkowo niewielkich nakładach, zapewniając szybki zwrot z inwestycji. Oznacza to, że coraz więcej menedżerów będzie pracować w środowisku hybrydowym, na które składają się pracownicy (o coraz większych kompetencjach technicznych) oraz roboty. A więc z jednej strony robotyzacja ułatwi menedżerom – zarówno poziomu dyrekcji i zarządów, jak i bezpośrednio operacyjnym – osiąganie postawionych przed nimi celów, a z drugiej strony: bardzo mocno wpłynie na ich dotychczasowe środowisko pracy.