AI dla menadżerów - czyli o biznesowym potencjale sztucznej inteligencji praktycznie

Kategoria II
AI dla menadżerów - czyli o biznesowym potencjale sztucznej inteligencji praktycznie

Z przyjemnością informuję o uruchomieniu I edycji cyklu szkoleniowego „AI (Artificial Intelligence) dla managerów”, który dedykowany jest osobom pełniącym funkcje kierownicze (z wyłączeniem IT) w średnich i dużych przedsiębiorstwach chcącym zrozumieć i wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w swoim biznesie.

Cykl szkoleniowy przygotowany jest przez Fundację Digital Poland (znaną m.in. z raportu „Mapa Polskiego AI”), a ja mam zaszczyt być jednym z jego prowadzących. Drugim prowadzącym jest Marek Sowa, odpowiedzialny za rozwój AI i Intelligence Process Automation w Capgemini. Taki dobór prelegentów pozwolił na połączenie usystematyzowanej wiedzy oraz praktyki. 

Uczestnictwo w cyklu szkoleniowym pozwoli słuchaczom na:

 • „Oswojenie” AI - zrozumienie kluczowych pojęć, koncepcji i idei związanych z AI.
 • Poznanie biznesowego potencjału AI – dzisiejszych możliwości, zastosowań i wymagań  w zakresie wdrożeń AI, ograniczeń i ryzyk związanych z zastosowaniem AI w przedsiębiorstwach.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu AI - istotnej z perspektywy zachodzącej transformacji biznesu i przyszłej pracy zawodowej na stanowiskach menadżerskich.

Cykl szkoleniowy podzielony jest na 8 modułów:

 • Czym jest AI i jak wpłynie ona na mój biznes?
 • Dane jako fundament AI
 • Charakterystyka i zastosowania Machine Learning i Deep Learning
 • Inteligentna robotyzacja procesów biznesowych (RPA)
 • AI w przetwarzaniu języka naturalnego oraz obrazu
 • Praktyczne aspekty wdrożeniowe AI w firmie
 • Przyszłość AI oraz przyszłość firm i ich klientów w świecie AI
 • Całodniowy warsztat praktyczny: Wprowadzamy AI do mojej firmy.

Zainteresowanym osobom prześlę oczywiście bardzo szczegółowy program z rozpiską tematyczną poszczególnych modułów.

Przy projektowaniu cyklu szkoleniowego przyjęto zasadę 4PI – tj.:

 • Pragmatyzm prezentowanych treści – koncentracja na praktycznych aspektach AI (uwypuklenie zastosowań AI, mniej aspektów teoretycznych). 
 • Przydatność dla słuchaczy – dobór tematów i ich aspektów z perspektywy kadry menedżerskiej – w szczególności spojrzenie: „po co”, „kto”, „co”, „za ile” a nie „jak” (w szczegółach technicznych). Dostarczenie prostych narzędzi (zestawienia, arkusze, listy kontrolne itp.), które menedżerowie mogą wykorzystać na co dzień.
 • Pobudzenie słuchaczy – rozumiane jako dostarczenie inspirujących treści, przykładów, cytatów –  aby zachęcić ich do dalszych przemyśleń, poszukiwań i działań.
 • Prostota prezentacji treści – posługiwanie zrozumiałym językiem (nie żargonem informatycznym lub naukowym), podział poszczególnych części kursu na małe „pigułki wiedzy” oraz atrakcyjna forma prezentacji w postaci ilustracji i infografik.
 • Interaktywna formuła – połączenie różnych form prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem:
  • prelekcji,
  • dyskusji ukierunkowanych,
  • analizy rzeczywistych studiów przypadku (case studies),
  • warsztatów (praca w grupach),
  • głosowania on-line (w trakcie szkolenia, w czasie rzeczywistym – wykorzystujące dedykowane rozwiązanie).

Cykl szkoleniowy trwa 24 godziny i będzie miał postać 2 spotkań weekendowych (sobota-niedziela):

 • I zjazd: 18-19 maja;
 • II zjazd: 8-9 czerwca.

Całość odbędzie się w siedzibie Fundacji Digital Poland, na 35. piętrze budynku „Warsaw Spire”, plac Europejski 1, Warszawa. 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwach kawowych i lunch. Ponadto organizatorzy udostępniają elektroniczną i drukowaną wersję materiałów prezentowanych podczas szkolenia. Materiały dostępne będą w języku polskim. 

Osoby, które będą uczestniczyć w co najmniej 80% czasu szkoleniowego, uzyskają imienny certyfikat wystawiony przez organizatora. 

Wszystkich chętnych do udziału w tym cyklu zapraszam do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.