Elements of AI w Polsce i po polsku - serdecznie polecam!

Kategoria II
Elements of AI w Polsce i po polsku - serdecznie polecam!

W 2019 r. Fundacja Digital Poland, w trakcie pierwszej edycji Festiwalu Cyfryzacji, zainicjowała akcję pod hasłem #AIChallenge. Partnerem inicjatywy został Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) oraz Fundacja Młodej Nauki, we współpracy z platformą szkoleniową navoica.pl. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest przybliżenie Polakom podstaw sztucznej inteligencji. Do tej pory kurs z podstaw sztucznej inteligencji zrobiło ponad 10 tysięcy osób a do akcji #AIChallenge udział zgłosiło ponad 20 ambasadorów oraz 20 firm, które z kolei zadeklarowały przeszkolenie minimum 1 proc. swoich pracowników.

W tym roku Fundacja Digital Poland przygotowała drugą edycję corocznej akcji #AIChallenge. W jej ramach udostępniła nieodpłatnie polska wersję cenionego na świecie kursu   "Elements of AI". Kurs internetowy oceniany jest nawet lepiej niż podobne kursy MOOC z amerykańskiego Stanford czy MIT!. Jest to szkolenie online stworzone pierwotnie przez University of Helsinki oraz fińską firmę technologiczną Reaktor. Lokalnym partnerem kursu - oprócz Fundacja Digital Poland - jest Uniwersytet Jagielloński.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby zrozumieć absolutne podstawy AI. Jego celem jest obalenie też wielu mitów jakie narosły w społeczeństwie wokół AI. Nie wymagana jest żadna wiedza techniczna.

Jak przyłączyć się do akcji #AIChallenge?

  • Osoba prywatna - zrób kurs i umieść certyfikat ukończenia kursu w mediach społecznościowych wraz z wyrażeniem #AIChallenge zachęcając innych do udziałów, np. swoich kolegów i koleżanki
  • Firma – firmy mogą zadeklarować chęć przeszkolenia 1% swoich pracowników. W tym celu firmy mogą zrobić do nich mailing i podjąć inne działania zachęcające pracowników do zrobienia kursu. W podzięce logotyp firmy zostanie umieszczony na stronach ElementsofAI oraz fundacji Digital Poland

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym kursie - https://www.elementsofai.pl/.

O samej akcji dowiesz się też na stronach fundacji https://www.digitalpoland.org/inicjatywa/ai-challenge