AI w Polsce - szklanka do połowy pełna, czy pusta?

Kategoria II
AI w Polsce - szklanka do połowy pełna, czy pusta?

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie artykułu - tj. czy przysłowiowa szklanka jest do połowy pełna czy pusta jeżeli chodzi o wdrażanie AI w Polsce należy sięgnąć do najnowszego, niezwykle kompleksowego raportu "State of Polish AI 2021", który został przygotowany przez Fundację Digital Poland, zarządzaną przez Piotra Mieczkowskiego. W materiale tym przedstawiono stan rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce oraz zalecenia, które pozwolą dotrzymać kroku najlepszym gospodarkom świata.

Raport powstał w oparciu o przeprowadzone przez Fundację badania, które tak kompleksowo przedstawiły wdrożenia i zainteresowanie rodzimych spółek sztuczną inteligencją.

Powstała publikacja stanowi źródło wiedzy dla polskich i międzynarodowych inwestorów. Znajdują się w niej komentarze ponad sześćdziesięciu ekspertów, najważniejsze trendy, charakterystyka ekosystemu R&D oraz sektora akademickiego. Autorzy raportu przedstawiają również pakiet rekomendacji, których wdrożenie przyśpieszy rozwój branży AI. 

Z przeprowadzonych przez Fundację Digital Poland badań wynika, że polskie spółki zajmujące się sztuczną inteligencją zwykle działają w oparciu o małe zespoły, od pięciu do dziesięciu pracowników. Największy kapitał ludzki gromadzą korporacje, których stać na sfinansowanie zespołów liczących ponad 40 osób. Raport pokazuje również, że profil polskich ekspertów AI nie odbiega od europejskich standardów. Zajmujemy siódme miejsce w UE pod względem nominalnej liczby talentów AI w UE, a pierwsze w regionie CEE. Wysoki poziom kompetencji przyciąga nad Wisłę globalnych graczy. Swoje centra R&D, GDS, SDC w Polsce otworzyli tacy giganci jak Amazon, EY, Google, Intel, Nokia, Samsung, TCL, TomTom, UBS czy np. T-Mobile (Deutsche Telekom).

Jednocześnie rozwój technologii sztucznej inteligencji wymaga silnych zespołów akademickich, a niestety współpraca z uczelniami kuleje. Chociaż 47 proc. badanych organizacji zatrudnia naukowców, zaledwie 13 proc. z nich wymienia dane z ośrodkami akademickimi.

Dominującymi językami używanym do jej rozwoju jest Python (95 proc.) oraz R (50 proc.). 

Ponad połowa firm, która rozwija produkty i usługi AI, osiąga siedmiocyfrowe zyski, a 8 proc. notuje przychody powyżej 50 mln zł.

Sztuczna inteligencja niewątpliwie pozostaje domeną dużych aglomeracji. Pierwsze miejsce na mapie polskiego AI od lat zajmuje Warszawa, co potwierdza również poprzednie badanie fundacji oraz raport ’’Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI”. Skupia ona blisko 45 proc. firm rozwijających produkty i usługi w oparciu o narzędzia AI. Jest to możliwe, dzięki zagranicznym korporacjom, które lokują w stolicy swoje centrale. Kolejne miejsca należą do Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania oraz Katowic.

Polska wciąż jest na wczesnym etapie wdrożenia rozwiązań opartych na AI. Z tego też powodu 32 proc. firm opiera się wyłącznie na zagranicznych klientach. Główne rynki zewnętrzne dla polskich spółek, to Ameryka Północna (44 proc.), UE (42 proc.) i Wielka Brytania (21 proc.). Bliska współpraca w tych regionach potwierdza, że rodzime firmy technologiczne potrafią wykorzystać szanse, jakie daje globalna gospodarka, a oferowane usługi i produkty są wysokiej jakości. Zespoły AI świadczą usługi głównie dla takich sektorów jak IT i Telekomunikacja (58 proc.), finanse i bankowość (41 proc.) czy handel, w tym e-commerce (34 proc.).

Na koniec warto zauważyć jedną rzecz - ten raport NIE jest sponsorowany przez żadną z firm technologicznych - co czyni go źródłem obiektywnej wiedzy o stanie wdrażania AI w naszym kraju!