Facebook opatentował płatności za pośrednictwem botów

Kategoria II
Facebook opatentował płatności za pośrednictwem botów

Facebook uzyskał patent na dokonywanie przez użytkownikom płatności za produkty za pośrednictwem komunikatora. Formalnie patent ma nazwę "Przetwarzanie transakcji płatności przy użyciu usług przesyłania wiadomości wyposażonych w sztuczną inteligencję" (ang. Processing Payment Transactions Using Artificial Intelligence Messaging Services”). Jest to patent nr US 2018/0183737 A1.

W opatentowanym rozwiązaniu bot interpretuje i odpowiada na żądania zakupu generowane przez użytkowników. Oznacza to, że zamiast otwierać aplikację sprzedawcy w celu wyszukania i i zakupu produktów użytkownicy będą mogli odwiedzić stronę firmy na Facebooku, nawiązać kontakt z botem do przesyłania wiadomości i złożyć zamówienie na czacie (zob. Rys. 1).

Opatentowana płatność za pośrednictwem chata
Rys. 1. Przykładowa interakcja z chatem zakończona zakupem towaru
źródło: Patent nr. US 2018/0183737 A1

Bot wykorzystuje przetwarzanie w języku naturalnym (NLP) do zapewnienia interakcji z użytkownikami i analizowania otrzymywanych od nich wiadomości. Rozumie zgłoszenia generowane przez klienta, potwierdza dokonanie zakupu i inicjuje płatności w zależności od kontekstu wymiany.

Zdaniem Facebooka płacenie za pośrednictwem botów może zmniejszyć obecnie występujące niedogodności w "konwencjonalnych systemach płatności elektronicznych, które często powodują frustrację, zamieszanie i prowadzą do niesatysfakcjonującego procesu płatności" (cytat z opisu patentu). Zamiast tego bot będzie przekazywał płatność do realizacji bez przekierowywania użytkownika do innego okna lub czatu, zapewniając pojedynczy interfejs interakcji z kupującym. 

Oznacza to, że połączeniu z możliwościami rynkowymi i płatniczymi Facebooka użytkownicy nie muszą już polegać na wielu platformach, aby dokonywać zakupu towarów pochodzących od różnych sprzedawców.

Na przykładzie tego patentu widać wyraźnie trend, że automatyzujemy i robotyzujemy nie tylko Back-Office. Boty wyposażone w zdolności kognitywistyczne (zwłaszcza w przetwarzanie języka naturalnego) będą coraz częściej stosowane w obszarze Front-Office.