Poznaj "Kompendium robonomiki on-line"

Kategoria II
Poznaj

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN kompendium to opracowanie zawierające zbiór podstawowych wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy. Stwierdziłem, że niezwykle przydatne byłoby przygotowanie takiego opracowania, które dotyczyłoby robonomiki. A ponieważ jest to bardzo szybko rozwijający się obszar badań, dlatego przyjąłem, że warto jest je prowadzić w formie elektronicznej (aby nadążać za zmianami). I tak zrodziło się Kompendium robonomiki on-Line.

Dziś składa się ono z dziewięciu modułów tematycznych, które będą systematycznie uzupełniane o nowe treści:

  1. Kluczowe pojęcia robonomiki
  2. Strategiczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu
  3. Ekonomiczne i społeczne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu
  4. Prawne aspekty automatyzacji i robotyzacji biznesu
  5. Sztuczna inteligencja w automatyzacji i robotyzacji biznesu
  6. Metody i modele automatyzacji i robotyzacji biznesu
  7. Rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację i robotyzację biznesu
  8. Przykłady wdrożeń ze świata automatyzacji i robotyzacji biznesu
  9. Literatura

W większości przypadków kompendium będzie bazować na wpisach pojawiających się w ramach serwisu Robonomika.pl, ale będą one w odpowiedni sposób zaklasyfikowane i ułożone tak, aby tworzyły logiczną całość.