TAG: Robotic Process Automation

Nowa wersja słownika angielsko-polski pojęć z zakresu hiperautomatyzacji - mamy 60 pojęć!
Zestawienia
Czym jest Robotic Process Automation (Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów) w 2022 r.?
Wiedza
Subiektywna prognoza - 20 przepowiedni co nas czeka w Polsce w hiperautomatyzacji w 2022 r.
Aktualności
Podsumowanie subiektywnej prognozy dotyczącej 15 przepowiedni co nas czeka w Polsce w obszarze robotyzacji biznesu w 2021 r.
Aktualności
Rozmowy o hiperautomatyzacji: Robotyzacja procesów biznesowych w samorządzie
Multimedia
Dług technologiczny a robotyzacja procesów biznesowych
Wiedza
Etyczne aspekty robotyzacji procesów biznesowych - propozycja NICE
Wiedza
Rozmowy o hiperautomatyzacji: Jak zautomatyzować procesy wsparcia w dziale IT na przykładzie firmy farmaceutycznej
Multimedia
Rozmowy o hiperautomatyzacji: Jak wdrażać hiperautomatyzację - przykład Scania Poland
Multimedia