PremiumGold
Platformy robotyzacji procesów biznesowych – chwilowa moda, czy przyszłość RPA?
Prezentacje
PremiumGold
Model skalowania wdrożeń robotyzacji procesów w firmie - moja prezentacja z BPA Summit
Prezentacje
Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym
Prezentacje
PremiumGold
Podsumowanie i slajdy z seminarium BAKCYL'2019 (Budowa zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród pracowników działów biznesowych)
Prezentacje
PremiumGold
Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych - moja prezentacja z Digital Banking Academy
Prezentacje
Zobaczyć przyszłość czyli które zaawansowane kompetencje cyfrowe będą kluczowe w biznesie za 2 lata
Prezentacje
Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę - moja prezentacja z Nocy Innowacji
Prezentacje
PremiumGold
Demokratyzacja IT: źródło innowacji czy bólu głowy architekta
Prezentacje
PremiumGold
Podsumowanie i slajdy z seminarium DARWIN'2019 (Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w tworzeniu innowacji cyfrowych)
Prezentacje