AI dla menadżerów - czyli zapraszamy na letnią edycję cyklu szkoleniowego o wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie

Kategoria II
AI dla menadżerów - czyli zapraszamy na letnią edycję cyklu szkoleniowego o wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie

Z przyjemnością informuję o uruchomieniu letniej (już IV) edycji cyklu szkoleniowego „AI (Artificial Intelligence) dla managerów”, który dedykowany jest osobom pełniącym funkcje kierownicze w średnich i dużych przedsiębiorstwach (z wyłączeniem firm doradczych / IT ) chcącym zrozumieć i wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w swoim biznesie.

Cykl szkoleniowy przygotowany jest przez Fundację Digital Poland (znaną m.in. z raportu „Mapa Polskiego AI”), a ja mam zaszczyt być jednym z jego prowadzących. Drugim prowadzącym jest Marek Sowa, odpowiedzialny za rozwój AI i Intelligence Process Automation w Capgemini. Taki dobór prelegentów pozwolił na połączenie usystematyzowanej wiedzy oraz praktyki. 

Cykl szkoleniowy trwa 24 godziny i będzie miał postać 2 spotkań weekendowych (sobota-niedziela):

 • I zjazd: 5-6 czerwca 2021 (sobota-niedziela);
 • II zjazd: 19-20 czerwca 2021 (sobota-niedziela).

Całość odbędzie się on-line. 

Uczestnictwo w cyklu szkoleniowym pozwoli słuchaczom na:

 • „Oswojenie” AI - zrozumienie kluczowych pojęć, koncepcji i idei związanych z AI.
 • Poznanie biznesowego potencjału AI – dzisiejszych możliwości, zastosowań i wymagań  w zakresie wdrożeń AI, ograniczeń i ryzyk związanych z zastosowaniem AI w przedsiębiorstwach.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu AI - istotnej z perspektywy zachodzącej transformacji biznesu i przyszłej pracy zawodowej na stanowiskach menadżerskich.

Akademia podzielona jest na 8 modułów:

 • Czym jest AI i jak wpłynie ona na mój biznes?
 • Dane jako fundament AI
 • Charakterystyka i zastosowania Machine Learning i Deep Learning
 • Inteligentna robotyzacja procesów biznesowych (RPA)
 • AI w przetwarzaniu języka naturalnego oraz obrazu
 • Praktyczne aspekty wdrożeniowe AI w firmie
 • Przyszłość AI oraz przyszłość firm i ich klientów w świecie AI
 • Całodniowy warsztat praktyczny: Wprowadzamy AI / Roboty do mojej firmy.

Zainteresowanym osobom udostępnimy oczywiście bardzo szczegółowy program z rozpiską tematyczną poszczególnych modułów.

  Przy projektowaniu cyklu szkoleniowego przyjęto zasadę 4PI – tj.:

  • Pragmatyzm prezentowanych treści – koncentracja na praktycznych aspektach AI (uwypuklenie zastosowań AI, mniej aspektów teoretycznych). 
  • Przydatność dla słuchaczy – dobór tematów i ich aspektów z perspektywy kadry menedżerskiej – w szczególności spojrzenie: „po co”, „kto”, „co”, „za ile” a nie „jak” (w szczegółach technicznych). Dostarczenie prostych narzędzi (zestawienia, arkusze, listy kontrolne itp.), które menedżerowie mogą wykorzystać na co dzień.
  • Pobudzenie słuchaczy – rozumiane jako dostarczenie inspirujących treści, przykładów, cytatów –  aby zachęcić ich do dalszych przemyśleń, poszukiwań i działań.
  • Prostota prezentacji treści – posługiwanie zrozumiałym językiem (nie żargonem informatycznym lub naukowym), podział poszczególnych części kursu na małe „pigułki wiedzy” oraz atrakcyjna forma prezentacji w postaci ilustracji i infografik.
  • Interaktywna formuła – połączenie różnych form prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem:
   • prelekcji,
   • dyskusji ukierunkowanych,
   • analizy rzeczywistych studiów przypadku (case studies),
   • warsztatów (praca w grupach),
   • głosowania on-line (w trakcie szkolenia, w czasie rzeczywistym – wykorzystujące dedykowane rozwiązanie).

  Organizatorzy udostępniają pełną wersję materiałów prezentowanych podczas szkolenia w formie elektronicznej. Materiały dostępne będą w języku polskimZe względu na obszerność tematyki materiały wprowadzające do szkolenia zostaną przekazane drogą elektroniczną przed jego rozpoczęciem w celu ułatwienia przyswojenia określonych treści. Również po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną udostępnione zostaną materiały pogłębiające wybrane tematy, aby zainteresowane nimi osoby mogły poznać bardziej szczegółowo ich aspekty techniczne lub wdrożeniowe.

  Tydzień przed rozpoczęciem szkolenia uruchomiony zostanie dedykowany kanał komunikacji, za pomocą którego będzie można skontaktować się z prowadzącymi zajęcia (będzie on aktywny podczas zajęć jak i po zajęciach). Również przez miesiąc po zakończeniu cyklu szkoleniowego możliwe będą konsultacje zdalne oraz on-site (bezpośredniego) z prowadzącymi zajęcia. Ma to na celu ułatwienie zastosowania wiedzy uzyskanej podczas szkolenia w odniesieniu do konkretnych przypadków / przedsiębiorstw.

  Wszyscy uczestnicy Akademii AI stają się także członkami community managerów biznesowych zainteresowanych sztuczną inteligencją. Organizujemy dla nich cykliczne, nieodpłatne spotkania. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z nich dotyczyło process mining, drugie monetyzacji danych.

  Dla tych osób, które jeszcze nie ukończyły Akademii, ale zgłoszą się na najbliższą edycję - udział w tym spotkaniu jest także nieodpłatny.

  W trakcie Akademii prowadzone są również dwa konkursy:

  • na najlepszą prezentację zaliczającą (wybierają ją organizatorzy);
  • na prezentację, która była najbardziej przekonywująca dla słuchaczy.

  Postanowiliśmy połączyć te konkursy ze wsparciem jednego ze schronisk dla zwierząt. Zwycięzcy mogą wybrać do którego schroniska trafi 100 kg karmy :).

  Dodatkowo przewidzieliśmy 8 godzin nieodpłatnych konsultacji zdalnych (w przeciągu miesiąca od zakończenia kursu), dla osób które uczestniczą w Akademii i chcą wdrożyć AI u siebie w firmie.

  Osoby, które będą uczestniczyć w co najmniej 75% czasu szkoleniowego, uzyskają imienny certyfikat wystawiony przez organizatora. 

  Poniżej przedstawiamy opinie kilku uczestników z wcześniejszych edycji cyku szkoleniowego:

  • Małgorzata Musiaka, Elektrownia Pątnów II: Cenię przeprowadzone szkolenie za moc informacji i wiedzy podanych w szalenie ciekawej formie poprzez błyskotliwe i nietuzinkowe prezentacje, angażujące ćwiczenia oraz mobilizującą do myślenia pracę w grupach.
  • Ewa Wiejas-Lipiecka, Stroeer: Szkolenie było prowadzone w sposób interaktywny, angażujący uczestników i budowanie rozwiązań  na konkretnych przypadkach.
  • Adam Staniaszek, Polfa Warszawa: Najciekawszym elementem przeprowadzonego szkolenia było przedstawienie przykładów „z życia” wykorzystania AI. Głównym efektem końcowym przeprowadzonego szkolenia było dla mnie zrozumienie zagadnienia AI, co za sobą niesie, jakie korzyści wnosi do przedsiębiorstwa, w jaki sposób może zautomatyzować procesy.
  • Stanislaw Szczurek, AXA: Bardzo interesującym elementem przeprowadzonego szkolenia było przedstawienie organizacyjnych aspektów wprowadzania AI w korporacji (governance, role, poziom ambicji firm itd.).
  • Rafał Zarzycki, Media Impact Polska: Dużym walorem szkolenia jest to, że prowadzący są praktykami tj. mają osobiste doświadczenie związane z tworzeniem (programowaniem) rozwiązań AI oraz we współpracy z tzw. biznesem w zakresie wdrażania AI w organizacjach/firmach. Uczestnicy szkolenia mogą więc niejako „z pierwszej ręki” dowiedzieć się, jak teoria AI ma się do praktyki, co rzeczywiście jest istotne i decyduje o powodzeniu wykorzystania AI, jakich błędów unikać itp. Szkolenie inspiruje do krytycznego spojrzenia na własną organizację/firmę przez pryzmat problematyki AI: czy rzeczywiście AI jest potrzebne w mojej firmie; dlaczego tak/nie; jeśli tak to w jakim obszarze; co zrobić, zmienić w firmie, żeby rozmowa o AI w ogóle była zasadna/możliwa itp. Co więcej szkolenie było prowadzone w sposób bezpośredni, interaktywny, nie w formie wykładu „ex catedra”, a więc angażujący ☺.
  • Jacek Jaworski, UPC: Cenię przeprowadzone szkolenie za świetnie przygotowanych wykładowców. Dodatkowo zdecydowanie na plus układ: zastawania praktyczne poprzedzane wprowadzeniem teoretycznym, wyważony podział pomiędzy przykładami i teorią.
  • Mariusz Grzesiuk, Axel Springer: W przeprowadzonym szkoleniu podobało mi się, że pokazało obecny stan rozwoju AI i jej perspektywy w kontekście realnych możliwości i zastosowań, bez zbędnej futurologii i bezkrytycznego pomijania technologicznych i biznesowych uwarunkowań.
  • Robert Kruk, Polpharma: Cenię przeprowadzone szkolenie za olbrzymią liczbę przykładów wdrożeń, kompleksowe podejście do  tematu i utrzymanie dużej dynamiki i zaangażowania uczestników przez całe zajęcia.

  Wszystkich chętnych do udziału w tym cyklu zapraszam do kontaktu za pomocą poniższego formularza. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.