Alior Bank Liderem Technologicznym Gazety Bankowej - doceniono wdrożenie automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych

Kategoria II
Alior Bank Liderem Technologicznym Gazety Bankowej - doceniono wdrożenie automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych

Alior Bank znalazł się na podium w XVII edycji konkursu Lider Technologiczny 2018 roku, który został zorganizowany przez Gazetę Bankową. Nagrodę przyznano za wprowadzenie rozwiązań z obszaru automatyzacji i robotyzacji.

Zespół Alior Banku wdraża rozwiązania RPA od czasu pilotażu, który miał miejsce w 2017 r. Rozpoczęcie prac wymagało przeanalizowania pod kątem możliwej optymalizacji licznych procesów w wielu jednostkach banku, z których 118 uznano za najbardziej korzystne do zdigitalizowania.

Na ten moment już 60 procesów zostało zrobotyzowanych. Roboty przejęły zadania w obszarach HR, windykacji, sprzedaży i bezpieczeństwa.

Obecnie robotyzacja obejmuje m.in. procesy: aktualizacji bazy kontrahentów Banku, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych klientów, tworzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników.

W pierwszej połowie 2019 roku roboty zaczną weryfikować kompletność dokumentacji kredytowej oraz sprawdzać jej poprawność, dodatkowo obsłużą odnowienia kredytów biznesowych.

Cały projekt realizowany będzie do 2020 r. i przyniesie łącznie 20 mln złotych oszczędności, pozwalając m.in. średnio dwukrotnie przyspieszyć realizację wybranych procesów lub wyeliminować błędy wynikające z obsługi manualnej.

Na koniec pozwolę sobie złożyć serdeczne gratulacje całemu zespołowi robotycznemu Alior Banku. Będąc w jury konkursu mogłem poznać dokładny opis realizowanych prac - jak najbardziej zasługiwał on na tą nagrodę!