Microsoft wprowadza ofertę narzędzi klasy RDA (Robotic Desktop Automation) za 0 złotych

Kategoria II
Microsoft wprowadza ofertę narzędzi klasy RDA (Robotic Desktop Automation) za 0 złotych

2 marca klientów i dostawców narzędzi RPA / RDA zelektryzowała informacja, że Microsoft udostępnił narzędzie do robotyzacji procesów klasy RDA (Robotic Desktop Automation) za 0 zł!.

Warto zauważyć, że jest to ukoronowanie pewnego etapu rozwoju oferty Microsoft na rynku narzędzi RPA / RDA. Po raz pierwszy firma to zapowiedziała publicznie rozwiązania do robotyzacji podczas corocznej konferencji Microsoft Ignite już w 2019 roku. Od tego czasu wykonała znaczny wysiłek organizacyjny, technologiczny i finansowy, aby dognić liderów rynku RPA. W szczególności w maju 2020 r. kupiła brytyjsko-grackiego dostawcę narzędzi do robotyzacji - firmę Softomotive. W oparciu o produkt tej firmy MS zaoferował Microsoft Power Automate Desktop. I to właśnie ten produkt będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników MS Windows. Rozwiązanie to zostanie uwzględnione w kompilacjach Windows Insider Preview w nadchodzących tygodniach.

Dodatkowo warto zauważyć ciągłe rozbudowanie funkcjonalności tego narzędzia:

  • Udostępnianie oparte na rolach - firmy mogą udostępniać przepływy pulpitu wielu użytkownikom RPA.
  • Zarządzanie cyklem życia - zarządzanie kompleksowym tworzeniem i przenoszeniem przepływów pulpitu w dowolnym środowisku pracy.
  • Ustawianie priorytetów wykonywania - możliwość określania priorytetów, które przepływy pulpitu mają być uruchamiane na maszynach jako pierwsze.
  • Monitorowanie wykonywania i kolejek w czasie rzeczywistym - nadzorowanie stanu przepływu pracy na pulpicie dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.

Wydaje się, że tym ruchem Microsoft wykonał bardzo duży ukłon w stronę demokratyzacji robotyzacji - w tym także wśród polskich firm. Nic, tylko brać i korzystać :).

Dodatkowo od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. dostępne będą licencje na Power Automate w trybie attended RPA w cenie 15 USD na użytkownika miesięcznie. Oferta ta będzie dostępna dla klientów z sektora komercyjnego w ramach licencjonowania zbiorowego (VL), dostawcy rozwiązań chmurowych (CSP) i kanałów internetowych. Warto zwrócić uwagę, że MS zastrzegł iż na ofertę tą może obowiązywać minimalny zakup 5000 licencji i inne warunki.