Dane+algorytmy w zarządzaniu klientem - II seminarium z cyklu SPARTA

Kategoria II
Dane+algorytmy w zarządzaniu klientem - II seminarium z cyklu SPARTA

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w II edycji seminarium, które odbędzie się w ramach cyklu SPARTA (czyli: Strategie Przedsiębiorstw w świecie Automatyzacji i RoboTyzAcji biznesu).  Spotkanie to odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 26 kwietnia (środa) w godzinach 12.30-17.30.

Hasłem przewodnim tej edycji seminarium jest: „Dane + algorytmy w zarządzaniu klientem“.

Gośćmi specjalnymi seminarium będą (w kolejności alfabetycznej):

 • Eliza Bujnowska, Head of Customer Insights, PAYBACK Polska
 • Piotr Dynowski, Szef praktyki własności intelektualnej, telekomunikacji i mediów, Kancelaria Bird & Bird
 • Jakub Janicki, Head of Customer Intelligence Division, mBank S.A.
 • Łukasz Konwicki, Menedżer ds. Partnerstw Strategicznych, mBank
 • Łukasz Kosuniak, Szef zespołu B2B Marketing, Samsung Electronics Polska
 • Marcin Król, Menedżer Zespołu Wdrożeń Projektów i Optymalizacji, Alior Bank
 • Tomasz Michałek-Czerepak Dyrektor Biura Jakości i Architektury Oprogramowania, GetinNoble Bank S.A.
 • Kuba Ruiz, Szef praktyki digital, Kancelaria Bird & Bird
 • Maciej Skuz, Head of Strategic Analysis and Customer Portfolio Management, Vivus Finance
 • Tomasz Świerszcz, Główny Architekt Aplikacji, GetinNoble Bank S.A.

Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Poniżej przedstawiono ramowy program II edycji seminarium SPARTA (może on ulec zmianie):

 • 12:00-12:30 - Przywitalna kawa
 • 12:30-12:45 - Otworzenie seminarium, powitanie gości, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH
 • 12:45-13:15 -  Czy zaangażowanie klienta można zaplanować, czyli jak analiza danych wspiera marketing, Eliza Bujnowska, Head of Customer Insights, PAYBACK Polska
 • 13:15-13:45 - Precyzyjne targetowanie i tworzenie oferty dla klientów w świecie Digital, Łukasz Konwicki, Menedżer ds. Partnerstw Strategicznych, mBank
 • 13:45-14:15 - Automatyzacja marketingu w praktyce. Jak zmienia się organizacja korzystająca z marketingu opartego o dane, Łukasz Kosuniak, Szef zespołu B2B Marketing, Samsung Electronics Polska
 • 14:15-14:45 – Obiad
 • 14:45-15:15 - (Nie)ład w danych klienta, Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH
 • 15:15-15:45 - Jak zarządzać klientem - czyli strategie i taktyki oparte na danych kontra podejście organoleptyczne, Maciej Skuz, Head of Strategic Analysis and Customer Portfolio Management, Vivus Finance
 • 15:45-16:15 - Klient w danych i dane o kliencie – doświadczenia z poszukiwania, Tomasz Michałek-Czerepak Dyrektor Biura Jakości i Architektury Oprogramowania, Tomasz Świerszcz, Główny Architekt Aplikacji, GetinNoble Bank S.A.
 • 16:15-16:45 - Dronn - AI Agent designed to improve operational efficiency, It’s like SpaceX, Marcin Król, Menedżer Zespołu Wdrożeń Projektów i Optymalizacji, Alior Bank
 • 16:45-17:15 - Aspekty prawne AI, Piotr Dynowski, Szef praktyki własności intelektualnej, telekomunikacji i mediów, Kuba Ruiz, Szef praktyki digital, Kancelaria Bird & Bird
 • 17:15-17:45 - Bunt Maszyn – kiedy chatboty zarabiają, Jakub Janicki, Head of Customer Intelligence Division, mBank S.A.
 • 17:45-18:00 – Dyskusja i podsumowanie, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH

Udział w seminarium jest kwalifikowany i nieodpłatny (poza przedstawicielami organizacji sektora publicznego i firm doradczych/IT/outsourcingowych).

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).