Katalog darmowych narzędzi on-line do modelowania procesów biznesowych w BPMN

Kategoria II
Katalog darmowych narzędzi on-line do modelowania procesów biznesowych w BPMN

Mamy do czynienia z dualizmem: z jednej strony BPMN (Business Process Model and Notation) jest standardem de-facto do modelowania procesów biznesowych, z drugiej strony jest w bardzo małym stopniu wykorzystywany podczas przygotowywania procesów do ich automatyzacji / robotyzacji.

Zamiast BPMN (czy też diagramów aktywności z UML) wdrażający rozwiązania z zakresu Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (Robotic Process Automation) preferują stosowanie tzw. notacji własnej (różnie skastomizowanych diagramów blokowych). Ma to określone konsekwencje - np. problmey z zapewnieniem jednoznaczności w komunikacji w ramach grupy osób zajmujących się RPA (na który składają się przedstawiciele biznesu, analitycy procesowi / RPA oraz deweloperzy).

Dlatego postanowiłem zebrać w jednym miejscu - mam nadzieję, że najlepsze - darmowe narzędzia on-line do modelowania procesów biznesowych.

 1. Adonis Community Edition

  Adonis

 2. BPMN.io (mój ulubiony); istnieje też wersja pozwalająca na symulację przejścia żetonu (tokenu) - https://bpmn-io.github.io/bpmn-js-token-simulation/modeler.html.

  BPMN IO

 3. BPMN Studio

  BPMN Studio

 4. Camuda Cawemo

  Cawemo

 5. Draw.io

  Drawio

 6. Visual Paradigm On-Line

  Visual Paradigm

Jeżeli w tym zestawieniu brakuje jakiegoś narzędzia - proszę o informacje. Z przyjemnością rozszerzę przygotowaną listę.