Mikołaj przychodzi wiosną - czyli Automation Anywhere udostępnił darmową wersję Community Edition swojego narzędzia

Kategoria II
Mikołaj przychodzi wiosną - czyli Automation Anywhere udostępnił darmową wersję Community Edition swojego narzędzia

Firma Automation Anywhere udostępniła pełen zestaw swoich narzędzi do automatyzacji procesów biznesowych w formie "Community Edition" - w formie całkowicie darmowej.

Wśród udostępnionych rozwiązań znalazły się: platforma RPA, IQ Bot (AI), Bot Insight (zawierający wbudowane funkcje analityczne) oraz Bot Store - platforma (marketplace) umożliwiający pobranie prekonfigurowanych robotów RPA a także rozwiązanie mobilne.

Wersja ta dedykowana jest deweloperom, studentom oraz małym firmom. Przy czym przez małą firmę rozumie się podmiot, który ma mniej niż 250 maszyn (fizycznych lub wirtualnych) i ma mniej niż 250 użytkowników i ma mniej niż 5 milionów USD rocznych przychodów. Podmiot taki może korzystać z wersji Community Edition na nie więcej niż pięciu maszynach w organizacji i może przetwarzać / przesyłać do 100 stron miesięcznie za pomocą IQ Bot. Jednocześnie istotne jest to, że nie ma ograniczenia liczby robotów, które można utworzyć za pomocą tej edycji. 

Na pewno jest to dobry ruch ze strony Automation Anywhere, który przyczyni się do "demokratyzacji RPA" oraz ułatwi zapoznanie z technologią tej firmy.

Warto także zauważyć, że podobne rozwiązanie ma w swojej ofercie firma UiPath (UiPath Community Edition) oraz firma Workfusion (z produktem Workfusion Express Starter).

Jednocześnie wszystkich chętnych chcących poznać inne, niskokosztowe metody automatyzacji zapraszam do przeczytania dedykowanego wpisu na ten temat.