Rewolucja, której (jeszcze) nie widać - czyli dlaczego koncepcja citizen dewelopment ma szansę na popularyzację w Polsce

Kategoria II
Rewolucja, której (jeszcze) nie widać - czyli dlaczego koncepcja citizen dewelopment ma szansę na popularyzację w Polsce

W ostatnich latach w przestrzeni publicznej jest kreowany obraz transformacji cyfrowej jako nowej normy i niemal powszechnej realizacji przedsięwzięć w tym obszarze. Ponadto, według komunikatów płynących z mediów i konferencji, pandemia COVID-19 stała się dodatkowym katalizatorem wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Czy tak jest w praktyce? 

Firmy KPMG i Microsoft przeprowadziły w 2022 r. badanie wśród polskich przedsiębiorstw, dotyczące postrzegania przez nie transformacji cyfrowej i sposobów jej realizacji. Analizując uzyskane wyniki, widać bardzo silny dysonans pomiędzy deklaracjami a realizacją. Z jednej strony, dla kierownictwa 51% badanych firm rola cyfryzacji jest duża lub bardzo duża, z drugiej zaś tylko 20% respondentów posiada formalny dokument dotyczący strategii cyfryzacji, a pozostali raczej nie planują tego zmienić w najbliższym czasie. Co więcej, wartość wydatków inwestycyjnych związanych z transformacją cyfrową w istotnej części badanych przedsiębiorstw (65%) nie przekracza 5% rocznych przychodów firmy. Ponadto, jedynie 31% respondentów wyraża duże lub bardzo duże przekonanie o gotowości swoich pracowników do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

Co może pomóc? Stawiam tezę, że koncepcja znana jako Citizen Development. Nie ma jeszcze ustalonego tłumaczenia tego pojęcia na język polski, ale najczęściej jest używane wyrażenie „programowanie obywatelskie”. Jest to termin, który odnosi się do wykorzystania narzędzi do tworzenia aplikacji przez pracowników biznesowych zamiast specjalistów z zakresu informatyki. Jest to część szerszego trendu, w którym coraz więcej osób ma umiejętności potrzebne do tworzenia rozwiązań IT, bez konieczności posiadania specjalistycznego wykształcenia informatycznego. Trend ten jest określany często mianem „demokratyzacji IT”.

Zapraszam do przeczytania całego artykułu mojego autorstwa, który jest poświęcony temu zagadnieniu. Został on opublikowany w grudniowym numerze Gazety SGH Insight.