TAG: Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Becoming strategic with Robotic Process Automation
Biblioteczka
Wywiad o robonomice i RPA na serwisie OtokoClub
Aktualności
Robotyzacja procesów biznesowych w PKP Energetyka
Aktualności
Jak demokratyzacja IT pomaga wdrażać innowacje cyfrowe i znaleźć lepszą pracę
Wydarzenie
Diagnoza stanu obecnego i kierunków automatyzacji/robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach - zaproszenie do udziału w badaniach
Aktualności
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Jestem deweloperem RPA i co dalej?
Wiedza
PZU z nagrodą Efma Insurance Awards 2019 za wdrożenie robotyzacji procesów biznesowych
Aktualności