hybrydowe środowisko pracy  wyzwaniem dla menedżerów,  pracowników i środowiska  akademickiego
Wiedza
Rycerski kodeks dobrych praktyk automatyzacji procesów biznesowych
Wiedza
Adidas zamyka Speedfactory i co z tego wynika dla robotyzacji procesów biznesowych?
Wiedza
PremiumGold
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
PremiumGold
Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2019]
Wiedza
PremiumGold
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Jestem deweloperem RPA i co dalej?
Wiedza
Process mining - doskonałe uzupełnienie Robotic Process Automation (robotyzacji procesów biznesowych)
Wiedza
PremiumGold
Niskokosztowe rozwiązania RPA - czyli pięć alternatywnych podejść do wdrażania robotyzacji procesów
Wiedza