PremiumGold
Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2019]
Wiedza
PremiumGold
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Jestem deweloperem RPA i co dalej?
Wiedza
Process mining - doskonałe uzupełnienie Robotic Process Automation (robotyzacji procesów biznesowych)
Wiedza
PremiumGold
Niskokosztowe rozwiązania RPA - czyli pięć alternatywnych podejść do wdrażania robotyzacji procesów
Wiedza
Czy RPA jest faktycznie martwe - czyli głos w dyskusji branżowej nt. Robotic Process Automation
Wiedza
Czy wdrożenie RPA przez biznes może być początkiem cyfrowej rebelii w przedsiębiorstwach?
Wiedza
PremiumGold
Czym jest robot programowy - próba definicji
Wiedza
Czy CIO mogą pozwolić sobie na ignorowanie Robotic Process Automation (RPA)?
Wiedza