Przejęcie na rynku RPA - Blue Prism kupuje Thoughtonomy
Aktualności
Process mining - doskonałe uzupełnienie Robotic Process Automation (robotyzacji procesów biznesowych)
Wiedza
PremiumGold
Niskokosztowe rozwiązania RPA - czyli pięć alternatywnych podejść do wdrażania robotyzacji procesów
Wiedza
Seminarium DARWIN'2019
Wydarzenie
PremiumGold
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF
Zestawienia
Call for Papers: Seminarium DARWIN "Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w kreowaniu i absorpcji innowacji cyfrowych"
Aktualności