PremiumGold
Jak, po etapie PoC, znaleźć procesy do robotyzacji?
Wiedza
 Jak stworzyć umysł
Biblioteczka
PremiumGold
Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów
Prezentacje
Robotic Process and Cognitive Automation - The Next Phase
Biblioteczka
Co po PoC - czyli czy, jak i kiedy kontynuować wdrożenie narzędzi RPA
Wiedza
Czy firmy powinny tworzyć strategię robotyzacji?
Wiedza