101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czy robotyzacja procesów zawsze wiąże się z redukcją etatów?

Bardzo często jako główną korzyść z robotyzacji procesów biznesowych wskazuje się redukcję zatrudnienia (mierzoną spadkiem tzw. FTE). Ale należy pamiętać, że zastąpienie robotami pracowników nie zawsze jest tożsame ze zwolnieniami. Pracownicy ci mogą być delegowani do wykonywania innych zadań – bardziej złożonych, bardziej kreatywnych. 

Tagi pytania