Katalog dostawców chatbotów / voicebotów / taskbotów i ich wdrożeń referencyjnych [edycja styczeń 2020]

Kategoria II
Katalog dostawców chatbotów / voicebotów / taskbotów i ich wdrożeń referencyjnych [edycja styczeń 2020]
Podaj swój adres e-mail, na który będzie przesłany ten artykuł w formie wygodnego do czytania pliku PDF:

W ramach serwisu Robonomika.pl rozwijamy katalogu dostawców Chatbotów / Voicebotów / Taskbotów działających w Polsce (niezależny od listy usługodawców w zakresie RPA/AI).

Jest to już czwarta edycja katalogu, powstała na bazie ogólnie dostępnych w sieci materiałów oraz zgłoszeń zainteresowanych firm. To co bardzo cieszy - to istotny wzrost zgłoszeń w stosunku do poprzedniego zestawienia. Widać, że rynek zaczyna coraz śmielej wykorzystywać rozwiązania w tym obszarze.

Od razu zapowiadamy także dwie duże zmiany, które zostaną wdrożone w V edycji, zaplanowanej na się lato 2020:

 • Po pierwsze, aby być w katalogu trzeba będzie mieć minimum 2 wdrożenia (a może nawet 3). Uważamy, że rynek na tyle dojrzeje przez 24, iż można oczekiwać od profesjonalnych dostawców usług wdrożeniowych, aby zdobyli 2-3 referencje.
 • Po drugie będziemy prosić o dane kontaktowe osób po stronie klienta, które będą mogły potwierdzić tą referencję, albo samą referencję do wglądu - to podniesie wiarygodność prezentowanych w katalogu firm.

Zapraszam wszystkie zainteresowane podmioty do jej wpółtworzenia (szczegółowe zasady nieodpłatnej współpracy - w szczególności dodawania kolejnych zgłoszeń -  przedstawione są na końcu wpisu).

Udanej i inspirującej lektury :).

 

Jeżeli chcecie Państwo dodać swoją firmę do w/w katalogu - zapraszam do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Poniżej przedstawione są zasady, które obowiązują przy budowaniu katalogu twórców Chatbotów / Voicebotów / Taskbotów:

 1. Cele prowadzenia katalogu (na dopiero kształtującym się rynku botów) są następujące:
  • Dla usługodawców - możliwość zaprezentowania się potencjalnym klientom.
  • Dla usługobiorców - możliwość poznania usługodawców działających w Polsce.
 2. Zgłoszenie do katalogu jest dobrowolne. 
 3. Zgłoszenie do katalogu jest całkowicie nieodpłatne.
 4. W dowolnym momencie po zgłoszeniu można się z niego wycofać.
 5. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego weryfikacja przez redaktora serwisu Robonomika.pl.
 6. Do zgłaszania się zapraszamy podmioty, które mają co najmniej jedno wdrożenie referencyjne z obszaru Chatbotów / Voicebotów / Taskbotów  - muszą podać nazwę Klienta (i nie może to być wdrożenie wewnętrzne - tj. np. firma "X" wdrożyła u siebie chatbota podaje to wdrożenie jako referencyjne).
 7. Klienci referencyjni mogą być z całego świata, ale firma wdrożeniowa musi działać na terenie Polski.
 8. Redaktor serwisu Robonomika.pl może poprosić firmę zgłaszającą się o przedstawienie listu referencyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego to wdrożenie. Jego okazanie jest warunkiem koniecznym do dodania do katalogu.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań/uwag zapraszam do kontaktu sobczak@robonomika.pl.

Pozwalam sobie także przypomnieć Państwu, że na chwilę obecną w ramach serwisu Robonomika.pl istnieją już trzy katalogi: