Jak krok po kroku przeprowadzić analizę procesu biznesowego wytypowanego do robotyzacji?

Kategoria II
Jak krok po kroku przeprowadzić analizę procesu biznesowego wytypowanego do robotyzacji?

Razem z Kasią Wrześniewską zapraszamy na praktyczny, półdniowy warsztat "Jak krok po kroku przeprowadzić analizę procesu biznesowego wytypowanego do robotyzacji?".

Planowane są dwa terminy warsztatów: 25 sierpnia w godzinach 13:00-17:00 oraz 22 września w godzinach 8:45-13:45 na platformie Zoom (100% on-line).

Ponieważ jest to warsztat zakładamy bardzo dużo interakcji pomiędzy prowadzącymi i uczestnikami warsztatu.

W ciągu trwania tego wydarzenia "na warsztat" weźmiemy jeden przykładowy proces biznesowy i wspólnie "krok po kroku" przejdziemy wszystkie etapy jego analizy (przy wykorzystaniu przygotowanego przez nas szablonu).

Uczestnicy zostaną podzieleni przez na grupy, co pozwoli każdemu z nich na praktyczną realizację zaplanowanych ćwiczeń na przygotowanym przez nas procesie.

Dla grupy ćwiczeniowej, która przygotuje najlepszą analizę procesu biznesowego przewidzieliśmy nagrody :)!, zaś wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie otrzymają po wydarzeniu imienny certyfikat, potwierdzający zdobycie określonych kompetencji.

Planujemy, że nasz warsztat potrwa 4 godziny zegarowe (w tym 15 min na przerwę).

Spotkanie to odbędzie się w ramach inicjatywy edukacyjnej "Akademia Bakcyl RPA". 

Inicjatywa ta dedykowana jest trzem grupom odbiorców:

  • Przedstawicielom biznesu, których procesy są lub będą robotyzowane i którzy chcą móc nadzorować te działania.
  • Osobom, które chcą się przebranżowić i rozwijać w obszarze RPA.
  • Osobom, które zbudowały już 1-go robota przy pomocy dowolnego narzędzia RPA, a obecnie ich celem jest dalszy rozwój w tym obszarze.

Od razu zaznaczam, że odbiorcami Akademii NIE SĄ osoby, które mają 2 i więcej lat doświadczenia w RPA. Te osoby zapraszam do społeczności liderów hiperautomatyzacji - Liderzy.AI.

Podczas tego warsztatu będziemy poruszać następujące zagadnienia:

  • Jak przygotować się do analizy procesu biznesowego?
  • Poznanie procesu, który będzie poddany analizie i rekomendowanych narzędzi do realizacji takiej analizy
  • Przeprowadzenie - w grupach ćwiczeniowych - analizy procesu biznesowego 
  • Symulacja rozmowy z ekspertem dziedzinowym / właścicielem procesu
  • Weryfikacja uzyskanych rezultatów i feedback

Rejestracja na warsztat i wszystkie szczegóły jest dostępna pod adresem: https://BakcylRPA.pl

Serdecznie zapraszam do udziału!