Strategie zarządzania klientem w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu - I seminarium z cyklu SPARTA

Kategoria II
Strategie zarządzania klientem w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu - I seminarium z cyklu SPARTA

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w I edycji seminarium, które odbędzie się w ramach cyklu SPARTA (czyli Strategie Przedsiębiorstw w świecie Automatyzacji i RoboTyzAcji biznesu).  Spotkanie to odbędzie się na terenie kampusu SGH w dniu 22 marca (środa) w godzinach 13.00-17.15.

Hasłem przewodnim tej edycji seminarium jest: “Strategie zarządzania klientem w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu“.

Gośćmi specjalnymi seminarium będą (w kolejności alfabetycznej):

 • Pan Michał Gdak, Digital Banking Manager, AliorBank,
 • Pani Małgorzata Marcinkowska, Global CRM Director, Oriflame,
 • Pan Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA, Polska,
 • Pani Agnieszka Płatek-Ciuk,Customer Experience & Insight Manager, Aviva,
 • Pan Adam Skręt, Dyrektor Rozwoju Online, Orange Polska,
 • Pani Joanna Tworzydło-Dziadkiewicz, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski,
 • Pan Ernest Wagner, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski.

Zakładamy mocno interaktywną formułę spotkania.

Podczas tej edycji seminarium będziemy starali się znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania jak:

 • Jaka jest rola rola IT i biznesu  w kontekście efektywnego zarządzania  klientem - będzie o tym mówił pan Adam Skręt Dyrektor Rozwoju Online,Orange Polska
 • W jaki sposób omnichannel i zarządzanie klientami jest uwzględniane w strategii IT - będzie o tym mówił pan Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA.
 • Jak wygląda obecnie w organizacjach podejście do projektowania Customer Experience - będzie o tym mówiła pani Agnieszka Płatek-Ciuk,Customer Experience & Insight Manager, Aviva.
 • Jak powinno projektować się produkty cyfrowe oraz realizować projekty digitalowe - będzie o tym mówił pan Michał Gdak, Digital Banking Manager, AliorBank.
 • Jakie są wyzwania i potrzeby marketera w erze connected customer - będzie o tym mówiła pani Małgorzata Marcinkowska, Global CRM Director, Oriflame.
 • Jak w obsłudze klienta wykorzystać elementy automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz metody sztucznej inteligencji - będą o tym mówili pani Joanna Tworzydło-Dziadkiewicz, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski, oraz pan Ernest Wagner, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski.
 • Jak podejść do zarządzania danymi o kliencie (Data Governance w obszarze danych klienta) - będzie o tym mówił pan Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH.

Poniżej przedstawiono ramowy program I edycji seminarium SPARTA (może on ulec zmianie):

 • 12:30-13:00 - Przywitalna kawa
 • 13:00-13:10 - Otworzenie seminarium, powitanie gości, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH
 • 13:10-13:30 - Digitalizacja  2  prędkości oraz nowa rola IT i biznesu  w kontekście efektywnego zarządzania  klientem, Adam Skręt, Dyrektor Rozwoju Online, Orange
 • 13:30-14:00 - W pogoni za klientem - Customer Experience, czyli konkretnie...?, Agnieszka Płatek-Ciuk,Customer Experience & Insight Manager, Aviva
 • 14:00-14:30 - Czy MarTech jest remedium na bolączki marketerów w dobie Connected Customer?, Małgorzata Marcinkowska, Global CRM Director, Oriflame
 • 14:30-15:00 - Digital Customer Experince – dziecinnie proste zadanie, czy najtrudniejszy projekt w życiu?, Michał Gdak, Digital Banking Manager, AliorBank
 • 15:00-15:30 - Lunch
 • 15:30-16:00 -  Strategia omnichannel versus Strategia i Architektura IT na przykładzie branży energetycznej, Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, Energa Obrót SA
 • 16:00-16:30 -  UX/UI/AI/RPA - czyli jak projektować emocje w relacjach z klientem dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, Joanna Tworzydło-Dziadkiewicz, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląski, oraz pan Ernest Wagner, Starszy Architekt IT, ING Bank Śląsk
 • 16:30-17:00 - (Nie)ład w obszarze danych o klientach, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH
 • 17:00-17:15 - Dyskusja podsumowująca i zamknięcie seminarium

Udział w seminarium jest kwalifikowany i nieodpłatny (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).

Organizatorzy zapewniają kawę powitalną oraz lunch i słodki poczęstunek (to także doskonały moment na networking :)).

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy regulamin seminarium.

Regulamin szczegółowy seminarium SPARTA

I. Organizator, miejsce, terminy

 1. Organizatorem seminarium jest Zakład Zarządzania Informatyką SGH.
 2. Seminarium odbywa się na terenie kampusu SGH.
 3. Seminarium odbywa się co około 6-8 tygodni w godzinach popołudniowych (od godziny 13.00).
 4. Czas trwania seminarium to około 4 godzin.

II. Tematyka

 1. Tematyka seminarium związana jest z szeroko rozumianą problematyką automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw.
 2. Każda edycja seminarium ma jasno sprecyzowany temat, podany około 2 tygodni wcześniej.
 3. Dobór tematu dla danej edycji seminarium odbywa się na bazie opinii środowiska praktyków i prowadzonych przez organizatorów analiz badawczych z obszaru zarządzania IT.

III. Ramowa struktura i formuła seminarium

 1. Seminarium jest prowadzone/moderowane przez przedstawiciela SGH i przedstawiciela świata praktyki.
 2. Seminarium rozpoczyna się od około 15-30 minutowego wprowadzenia metodycznego – realizowanego zwykle przez przedstawiciela środowiska akademickiego.
 3. Po wprowadzeniu metodycznym odbywa się prezentacja zagadnień szczegółowych, dokonywana przez zaproszonych gości, po której następuje moderowana dyskusja.

IV. Grupa uczestnicząca w seminarium

 1. W danej edycji seminarium uczestniczy zwykle około 30-40 osób z różnych firm oraz moderatorzy.
 2. Z jednej firmy w danej edycji seminarium może uczestniczyć jedna osoba (lub w szczególnych przypadkach - 2 osoby).
  • Pierwsza/pierwsze dwie osoby z danej firmy uczestniczą w seminarium nieodpłatnie (poza przedstawicielami administracji publicznej i firm doradczych/IT/outsourcingowych).
  • Udział trzech i więcej osób z danej firmy w seminarium związany jest z odpłatnością 100 zł za każdą kolejną osobę (płatność wystawiana na podstawie faktury VAT wystawianej przez SGH; jest to płatność zwolniona z VAT).
  • W/w ograniczenie nie dotyczy prelegentów.
 3. W celu zapisania się na daną edycję seminarium wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie przez dedykowaną stronę WWW.
 4. Jeżeli na daną edycję seminarium zgłosi się mniej niż 3 osoby – seminarium jest odwoływane.
 5. Jeżeli jest więcej zgłoszeń niż miejsc organizatorzy seminarium przeprowadzają ocenę nadesłanych zgłoszeń i decydują o przyjęciu określonych osób.
 6. Kryteriami doboru osób są: 
  • Stanowisko/Rola w organizacji - seminaria dedykowane są przede wszystkim wyższej i średniej kadrze menadżerskiej - zarówno po stronie biznesowej jak i IT.
  • Zapewnienie zróżnicowania uczestników seminarium - tj. doboru uczestników pochodzących z różnych firm.
 7. Decyzje organizatorów dotyczące doboru uczestników seminarium są ostateczne.
 8. Osoby, które zgłosiły swoje zainteresowanie seminarium, a nie zostały zakwalifikowane umieszczane są na liście rezerwowej.
 9. Finalna decyzja o przyjęciu na daną edycję seminarium przekazywana jest zainteresowanym najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem.

V. Inne aspekty organizacyjne

 1. Udział w seminarium jest nieodpłatny z wyjątkiem:
  • Przedstawicieli administracji publicznej. Koszt udziału przedstawiciela administracji publicznej w spotkaniu wynosi 90 zł (płatność zwolniona z VAT).
  • Przedstawicieli firm doradczych/IT/outsourcingowych. Koszt udziału przedstawiciela firmy doradczej / IT / outsourcingowej w spotkaniu wynosi 890 zł (płatność zwolniona z VAT).
 2. Uczestnik, który nie odwołania udziału w seminarium najpóźniej na 48 godziny przed ich rozpoczęciem i nie weźmie w nich udziału obciążany będzie opłatą organizacyjną w wysokości 90 zł (płatność dokonywana będzie na podstawie faktury wystawianej przez SGH). Uwaga: punkt ten dotyczy osób, które w seminarium uczestniczą na zasadzie nieodpłatnej.
 3. Podczas seminarium wszyscy ich uczestnicy przechodzą na „Ty”.
 4. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
  • drukowaną postać materiałów wykorzystywanych podczas seminarium (nie przewidujemy dystrybucji elektronicznej w/w materiałów) oraz pomocnicze materiały biurowe;
  • catering.