Czym jest robot programowy - próba definicji
Wiedza
Czy CIO mogą pozwolić sobie na ignorowanie Robotic Process Automation (RPA)?
Wiedza
Czym jest orkiestracja usług w hybrydowym środowisku pracy?
Wiedza
Roboty pracujące pod nadzorem vs. roboty pracujące bez nadzoru
Wiedza
Robotic Process Automation i Blockchain - możliwe punkty synergii
Wiedza
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom podstawowy
Wiedza
Skrypt vs robot - podobieństwa i różnice
Wiedza
Wynająć, kupić czy zbudować roboty - czyli jakie są drogi dojścia do zrobotyzowanej firmy?
Wiedza
Jak, po etapie PoC, znaleźć procesy do robotyzacji?
Wiedza