TAG: Robotyzacja biznesu

3 prawa robonomiki
Wiedza
20% miejsc pracy zniknie w BPO w Polsce do 2022
Wiedza
Czym jest robonomika - próba definicji
Wiedza
Biblioteczka
Biblioteczka
Wiedza
Biblioteczka
Biblioteczka
Dane+algorytmy w zarządzaniu klientem
Wydarzenie