TAG: Robotyzacja biznesu

Wiedza
Biblioteczka
Wiedza
Zapraszam na moje wystąpienie podczas konferencji Państwo 2.0: Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?
Wydarzenie
Wiedza
Wiedza
3 prawa robonomiki
Wiedza
20% miejsc pracy zniknie w BPO w Polsce do 2022
Wiedza
Czym jest robonomika - próba definicji
Wiedza