Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu
Prezentacje
Premium
Co powinny umieć osoby zajmujące się  RPA (Robotic Process Automation)
Wiedza
Główne techniczne bolączki przy budowie robotów i wdrażaniu narzędzi RPA
Wiedza
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości
Biblioteczka
Katalog dostawców usług z zakresu RPA/AI
Wiedza
Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Wiedza