Główne techniczne bolączki przy budowie robotów i wdrażaniu narzędzi RPA
Wiedza
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości
Biblioteczka
Katalog dostawców usług z zakresu RPA/AI
Wiedza
Polscy liderzy wdrażania rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji biznesu
Wiedza
Katalog narzędzi do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA)
Wiedza
Warto mieć w biblioteczce: Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii
Biblioteczka