Akceleratory IT - konkurs, dla firm które dzięki automatyzacji procesu wytwórczego kreują ponadprzeciętną wartość biznesową

Kategoria II
Akceleratory IT - konkurs, dla firm które dzięki automatyzacji procesu wytwórczego kreują ponadprzeciętną wartość biznesową

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Akceleratory IT". Jego celem jest nagrodzenie organizacji, które wykorzystując automatyzację procesu wytwarzania, dostarczania i monitorowania rozwiązań IT kreują ponadstandardową wartość biznesową dla swoich firm.

Jego rozstrzygnięcie odbędzie się 28 września 2022 r., podczas konferencji AUTOMATYZACJA.io.

Co nas zainspirowało do zorganizowania konkursu? Głęboko wierzymy, że w wielu branżach IT zmieniło swoją rolę - z funkcji wsparcia stało się jedną z kluczowych składowych modeli biznesowych przedsiębiorstw i źródłem kreowania wartości biznesowej. Jesteśmy także pewni, że nie ma odwrotu od automatyzacji dostarczania i utrzymania oprogramowania. Dlatego chcemy promować dobre praktyki w polskich firmach z tego obszaru.

Zainspirowani świetną książką "Przyspieszenie. Lean i DevOps w rozwoju firm technologicznych" autorstwa Nicole Forsgren, Jez Humble i Kim Gene efektywność wytwarzania, dostarczania i monitorowanie oprogramowania rozpatrujemy używając czterech parametrów:

  • Częstość wdrażania - Jak często organizacja jest w stanie wdrażać kod na produkcję
  • Czas realizacji zmian - Ile czasu zajmuje organizacji wprowadzanie zmian w oprogramowaniu na produkcję
  • Przywracanie działania - Ile czasu zajmuje przywrócenie pełnej funkcjonalności niedziałającego oprogramowania
  • Liczba awaryjnych zmian - Jaki jest odsetek zmian w oprogramowaniu wprowadzonych na produkcję, które są źródłem awarii.

Dodatkowo na potrzeby oceny zgłoszeń konkursowych, dołożyliśmy jeszcze dwa aspekty: 

  • Zakres wdrożenia - jak szeroko organizacja wdrożyła wysokowydajne (dzięki automatyzacji) praktyki wytwarzania, dostarczana i monitorowania oprogramowania
  • Wartość biznesowa - jak wysokowydajny proces wytwarzania, dostarczania i monitorowania oprogramowania przełożył się na kreowanie wartości biznesowej

Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane w okresie 25 kwietnia - 12 września 2022 r.

Mogą je dokonywać zarówno użytkownicy końcowi jak i dostawcy rozwiązań IT / firm doradczych, realizujący projekty dla swoich klientów.

Wszystkie szczegóły - regulamin i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie konkursu.

Zapraszam do udziału!