Robotyzacja procesów spowoduje, że w Polsce do 2022 r. zniknie 20% miejsc pracy w BPO

Kategoria II
Robotyzacja procesów spowoduje, że w Polsce do 2022 r. zniknie 20% miejsc pracy w BPO

Parę miesięcy temu globalna firma doradcza AT Kearney opublikowała coroczny raport "Global Services Location Index 2017". Jego główną część stanowi ocena 55 krajów, które specjalizują się w lokowaniu u siebie centrów BPO, ale w tym raporcie poruszone są również skutki zaawansowanej robotyzacji procesów.

W raporcie tym Polska w 2017 r. została sklasyfikowana na pozycji 12, podczas gdy w 2016 roku była na miejscu 10. Spadek pozycji tłumaczony jest wzrostem ryzyka związanego z zaistniałą niepewnością polityczną (co ma określone konsekwencje dla przyjazności prowadzenia biznesu). Jednocześnie w raporcie podkreślone jest, że Polska ma wciąż duży potencjał (np. bogate zasoby ludzkie dostępne w takich lokalizacjach jak Kielce, Rzeszów, Białystok, Lublin, Zielona Góra czy Bydgoszcz), a kolejne inwestycje takich firm jak Accenture, Credit Suisse, Goldman Sachs, Zurich Insurance i Cathay Pacific Airways tylko to potwierdzają. 

Wykres 1 przedstawia typy usług świadczonych przez centra BPO w kilku krajach.

Typy usług świadczonych przez centra BPO i liczba zatrudnionych w różnych krajach
Diagram 1. Typy usług świadczonych przez centra BPO i liczba zatrudnionych w różnych krajach
Źródło: Global Services Location Index' 2017, AT Kearney, 2017.

Najciekawsze są obserwacje i wnioski zwarte w raporcie. Według ekspertów AT Kearney obecne zmiany technologiczne (w szczególności zaawansowana robotyzacja procesów biznesowych) stanowią istotne ryzyko dla obecnego modelu działania centr BPO.

Kluczowe wnioski zawarte w raporcie:

  • Wzrost umiejętności przetwarzania języka naturalnego przez maszyny powoduje, że coraz więcej stanowisk pracy w sektorze usługowym zagrożonych jest automatyzacją;
  • Rozwiązania zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) wykonują prace 20 razy szybciej niż ludzie, a przy tym popełnianych jest mniej błędów niż w działaniach wykonywanych ręcznie;
  • Finanse i księgowość są dziedzinami, w których potencjał automatyzacji jest największy (por. wykres 1).
  • Wprowadzenie zaawansowanej automatyzacji biznesu do roku 2022 stanowi zagrożenie dla ponad 1 miliona miejsc pracy w takich krajach jak USA, Polska, Indie i Filipiny (por. wykresy 2 i 3);
  • Na jedno miejsce tworzone na skutek automatyzacji procesów przypadają cztery miejsca pracy likwidowane przez tę automatyzację;
  • Nowe miejsce pracy wymaga od pracownika zdecydowanie bardziej rozbudowanego zestawu umiejętności niż miejsca zlikwidowane;
  • Nowe miejsca pracy najczęściej będą powstawać blisko prowadzenia zasadniczej działalności biznesowej - a więc beneficjentami (jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy) mogą okazać się USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja.

Miejsca pracy w BPO zagrożone automatyzacją w różnych krajach
Diagram 2. Liczba obecnych miejsc pracy w BPO zagrożonych automatyzacją
Źródło: Global Services Location Index 2017, AT Kearney, 2017.

 

Szczegółowa analiza skutków automatyzacji dla BPO działających w Polsce
Diagram 3. Szczegółowa analiza skutków automatyzacji dla BPO działających w Polsce
Źródło: Global Services Location Index 2017, AT Kearney, 2017.