Demokratyzacja IT: źródło innowacji czy bólu głowy architekta - moja prezentacja z IX Forum Architektów IT

Kategoria II
Demokratyzacja IT: źródło innowacji czy bólu głowy architekta - moja prezentacja z IX Forum Architektów IT

W dniu 11 czerwca 2019 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję podczas IX Forum Architektów IT, które miało miejsce w Warszawie. Forum to organizowane zostało przez polski oddział wydawnictwa IDG.

W ramach mojego wystąpienia starałem się przedstawić koncepcję demokratyzacji IT, ze szczególnym uwzględnieniem demokratyzacji automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych.

Biznes "od zawsze" przygotowywał rozwiązania na własne potrzeby, bez udziału osób z obszaru IT. Robił to całkowicie samodzielnie lub zatrudniał informatyków i tworzył „shadow IT”.  Potem nadeszły czasy standaryzacji i centralizacji i to podejście uległo marginalizacji. W czasach cyfrowej transformacji ten problem wrócił jednak ze zdwojoną siłą.

„Duże IT” często uwikłane jest w wielkie projekty transformacyjne lub wspiera fuzje i przejęcia. Biznes ma jednak całe morze potrzeb biznesowych – być może drobnych, ale pilnych i istotnych z ich perspektywy.

Jednocześnie technologie do przygotowywania rozwiązań samodzielnie przez biznes mocno dojrzały. Pojawiły się narzędzia RPA, Low-Code lub wręcz No-Code (często działające w chmurze i pozwalające budować aplikacje zdecydowanie bardziej dojrzałe niż kiedyś).

W prezentacji przedstawiam jak postępująca demokratyzacja tworzenia rozwiązań IT jest postrzegana przez biznes i jak przez architektów i czy uda się znaleźć podejście win-win, satysfakcjonujące obydwie strony.

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z blisko 60 slajdów. Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas Forum.