Kolejna inwestycja w dostawcę rozwiązań RPA - tym razem 50 mln USD dla WorkFusion

Kategoria II
Kolejna inwestycja w dostawcę rozwiązań RPA - tym razem 50 mln USD dla WorkFusion

Po najnowszej inwestycji w UiPath firma WorkFusion pochwaliła się, że zebrała 50 milionów dolarów w ramach finansowania serii E w rundzie prowadzonej przez Hawk Equity oraz Declaration Partners. Całkowita wartość inwestycji w firmę wyniosła 118 milionów USD. Dotychczasowi inwestorzy (tj. Georgian Partners, iNovia Capital oraz NGP Capital) uczestniczyli również w tej rundzie finansowania.

Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany do rozszerzenia globalnej działalności WorkFusion i rozbudowy dostarczanych przez nią narzędzi RPA (Robotic Process Automation) o elementy sztucznej inteligencji (kognitywnego RPA). Warto odnotować fakt, że zapotrzebowanie (wolumen zamówień) na produkty WorkFusion w 2017 r. wzrosło o ponad 850%. 

 

Wykres 1. Wybrane inwestycje (w mln dolarów) funduszy Venture Capital w dostawców rozwiązań RPA
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji producentów
Uwaga: Wykres jest aktualizowany na bieżąco (tj. po otrzymaniu informacji o każdej nowej inwestycji w dostawcę)

Jak wynika z wykresu 1 inwestorzy nie żałują pieniędzy inwestowanych w liderów RPA, widząc w tym obszarze możliwość bardzo poważnych wzrostów (i chyba się nie mylą).

Pojawia się pytanie: czy i kiedy duzi dostawcy (typu Oracle, IBM, Microsoft, SAP) zaczną konsolidację rynku - bo wydaje się, że takie ruchy będą nieuniknione.