Zaproszenie do udział w RPAHACKATHON'2019 (w roli uczestnika lub obserwatora)

Kategoria II
Zaproszenie do udział w RPAHACKATHON'2019 (w roli uczestnika lub obserwatora)

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w RPAHACKATHON'2019, gdzie będę jednym z członków jury. Odbędzie się on w dniu 14.02.2019 r. (zgodnie z pomysłem: pokochajmy roboty w Walentynki :) ) w siedzibie The Heart Warsaw mieszczącej się w budynku Warsaw Spire (38 piętro), plac Europejski 1 w Warszawie. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 9:00 rano i trwać będzie do 12.00.

Uczestnikami RPAHACKATHON biorącymi udział w konkursie mogą być osoby wskazane przez przedsiębiorstwa jako ich reprezentanci. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić do konkursu tylko jedną drużynę składającą się z maksymalnie dwóch osób. Drużyna będzie miała do realizacji 2 zdania. Będzie mogła wykorzystać dowolną technologię / narzędzie do robotyzacji. Wyniki RPAHACKATHON zostaną ogłoszone na koniec trwania wydarzenia. 

Osoby niebędące członkami zgłoszonych drużyn mogą wziąć udział w RPAHACKATHON w charakterze widzów.