Strategiczne porozumienia na rynku RPA

Kategoria II
Strategiczne porozumienia na rynku RPA

Dostawcy rozwiązań RPA zaczynają coraz częściej pozycjonować swoje produkty nie jako narzędzia, ale całe platformy do robotyzacji  / automatyzacji - umożliwiające w kompleksowy sposób wdrożenie hiperautomatyzacji. W tym celu sami rozwijają dodatkowe moduły (np. BluePrism stworzył własnego OCR -  Decipher IDP), albo przejmują oni firmy trzecie (np. UiPath kupił narzędzie do Process Mining), albo wchodzą w porozumienia i kooperacje.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w tym obszarze zadziały się dwie ważne inicjatywy.

Po pierwsze Appian - dostawca platformy LowCode umożliwił uruchamianie robotów stworzonych za pomocą rozwiązań Automation Anywhere. Możliwość ta jest pochodną przejęcia przez firmę Appian firmy Novayre Solutions w styczniu 2020 r. Dzięki tej integracji z możliwe jest lepsze skalowanie i zarządzania cyfrową siłą roboczą oraz pracownikami.

Po drugie UiPath zawarł porozumienie z Alteryx - dostawcą narzędzi do analityki danych. Firmy wprowadziły integrację narzędzi za pośrednictwem Alteryx Activity Pack, umożliwiając użytkownikom prostewyzwalanie przepływów pracy Alteryx w UiPath Studio oraz UiPath Activity Pack, dostępne w Galerii Alteryx. Alteryx Analytic Process Automation Platform integruje się z platformą UiPath, co umożliwia kompleksową automatyzację procesów, obejmującą typowe procesy procesy biznesowe i procesy analityczne danych.