Czym jest Robotic Text Automation i dlaczego jest lepsze od RPA+OCR

Kategoria II
Czym jest Robotic Text Automation i dlaczego jest lepsze od RPA+OCR

Obecnie nie trzeba tłumaczyć czym są narzędzia klasy RPA (Robotic Process Autuomation) oraz rozwiązania RDA (Robotic Desktop Automation).

Ostatnio jednak ApplicaAI – startup z polskim korzeniami – zaproponował rozwiązanie klasy RTA (Robotic Text Automation).

Rozwiązania klasy RTA nie są prostą sumą narzędzi RPA i OCR. Dostarczają o wiele większe możliwości – analizy i interpretacji tekstu nieustrukturalizowanego wraz z podejmowaniem decyzji na jego podstawie. Jak jest to możliwe?

Przede wszystkim większość narzędzi OCR (w tym lider na rynku – firma Abbyy) posługuje się narzędziami rozpoznawania obrazu (ang. Computer Vision). W efekcie przetworzenia zeskanowanego dokumentu z wykorzystaniem takiego rozwiązania otrzymywany jest niezinterpretowany tekst (tzn. nie ma on nadanego kontekstu znaczeniowego).

Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy dokument jest złożony – czyli np. jest to formularz w którym występują zarówno proste pola jak i pola wielowierszowe, które respondent może uzupełnić w bardzo rozbudowanej postaci. Okazuje się, że przy takim podejściu obecne rozwiązania zawodzą, gdyż bazują na szablonach, które ciągle trzeba modyfikować (gdy zmienią się wzory dokumentów lub dojdą nowe typy dokumentów).

ApplicaAI zaproponowała zupełnie inne podejście do problemu. Opracowała ona autorską metodę subsymbolicznego neuronowego modelowanie języka. Pozwala ona w interpretacji teksu wykorzystywać nie tylko analizowaną treść, ale również wygląd dokumentu i jego strukturę. To pozwala bardzo efektywnie przetwarzać zarówno tabele jak i tekst wolny. 

Podejście zastosowane przez ApplicaAI bardzo dobrze sprawdza się przy złożonych strukturach tekstu (w przeciwieństwie np. do rozwiązań, które są obecnie stosowane przez Google czy Facebook). Zostało ono zostało docenione przez ekspertów zewnętrznych – w 2019 r. otrzymało Nagroda Stanforda, zaś w tym roku zwyciężyło w konkursach – w jednym polski produkt pokonał narzędzie stworzone przez Hitachi, w drugim przez chiński dział firmy R&D Microsoft.

Obecnie ApplicaAI dostarcza rozwiązanie działające zarówno w chmurze jak i on-premise (przy czym rozwiązanie w chmurze wdraża się zdecydowanie szybciej, ale dla niektórych klientów - ze względów formalnych - instalacja na własnych serwerach może być lepszym wyborem).

Co więcej ApplicaAI nie konkuruje w żaden sposób z dostawcami RPA – jej produkt może być np. zintegrowany z narzędziami dostarczanymi przez UiPath.

Zainteresowane osoby mogą zobaczyć objaśnienie głównych aspektów platformy: https://youtu.be/FQpbUkNYhdo
 

Uwaga: Autor w żaden sposób nie jest związany z firmą ApplicaAI, ani nie otrzymał w żadnej formie wynagrodzenia za przygotowanie niniejszego tekstu.