Robotyzacja procesów biznesowych w Klientomanii
Aktualności
Demokratyzacja IT: źródło innowacji czy bólu głowy architekta
Prezentacje
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu robotyzacji procesów biznesowych - poziom średniozaawansowany
Wiedza
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia
Jak precyzyjnie komunikować się, czyli model dziedziny robotyzacji biznesu
Wiedza
Katalog KPI dla robotyzacji procesów biznesowych
Zestawienia
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF
Zestawienia
Czy RPA jest faktycznie martwe - czyli głos w dyskusji branżowej nt. Robotic Process Automation
Wiedza
Czy wdrożenie RPA przez biznes może być początkiem cyfrowej rebelii w przedsiębiorstwach?
Wiedza