Zestawienie firm wspierających walkę z pandemią koronawirusa i jej konsekwencjami

Kategoria II
Zestawienie firm wspierających walkę z pandemią koronawirusa i jej konsekwencjami

Od połowy marca 2020 Polska znalazła się w całkowicie nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa. W dużej liczby podmiotów - firmach, jednostkach administracji publicznej, ochronie zdrowia - pojawiły się kompletnie nieznane do tej pory wyzwania - finansowe, organizacyjne, zarządcze.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację znaczna część przedsiębiorstw związanych ze światem IT (w szczególności zajmujących się automatyzacją/robotyzacją) wyszła z szeregiem inicjatyw mających na celu pomoc organizacjom, które zostały dotknięte pandemią koronawirusem lub jej konsekwencjami (w szczególności gospodarczymi).  

W ramach serwisu Robonomika.pl stworzyliśmy zestawienie firm i ich działań pomocowych / akcji promocyjnych z zakresu automatyzacji / robotyzacji, które są udostępnianie na preferencyjnych warunkach i wspomagają walkę z koronawirusem i jego skutkami społeczno-gospodarczymi.

Łącznie przygotowaliśmy trzy edycja tego zestawiania. W finalnej wersji znalazło się 19 podmiotów!.

 

Uwaga: W celu przesłania Państwa działań pomocowych i akcji promocyjnych prosimy o wypełnianie formularza: https://robonomika.pl/koronawirus. Będziemy katalog na bieżąco aktualizować o wpływające zgłoszenia