Antywzorce robotyzacji biznesu - zaproszenie do tworzenia katalogu

Kategoria II
Antywzorce robotyzacji biznesu - zaproszenie do tworzenia katalogu

Antywzorce (ang. Anti-patterns) zdefiniowane są jako powtarzające się przypadki (w różnych organizacjach, lub tej samej organizacji w różnych momentach czasu) niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów. Antywzorce można traktować jako przeciwstawieństwo dobrych wzorców. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W chwili obecnej mamy zdefiniowane antywzorce w zarządzaniu organizacją, w zarządzaniu projektem, projektowaniu oprogramowania, programowaniu. 

W Polsce projekty dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji - za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są na stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. znaczna część organizacji nie ma jeszcze doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie część firm zdecydowanie wyprzedza rynek i zebrała już pewne doświadczenia (dobre i złe).

Dlatego postanowiłem, że zacznę budować (w trybie iteracyjnym) katalog antywzorców robotyzacji biznesu. Planuję jego pierwszą wersję udostępnić w lutym. Zachęcam Państwa do kontaktu i podzielenia się swoimi doświadczeniami (oczywiście na Państwa życzenie gwarantuję pełną anonimowość).