Jakie są zarobki w Polsce w świecie hiperautomatyzacji (RPA / Citizen Developer) [edycja 2022] - cz. I

Kategoria II
Jakie są zarobki w Polsce w świecie hiperautomatyzacji (RPA / Citizen Developer) [edycja 2022] - cz. I

Już po raz piąty przeprowadziłem badanie poglądowe nt. zarobków specjalistów zajmujących się problematyką automatyzacji procesów biznesowych. Przy czym - analogicznie jak w roku 2021 - nie badaliśmy tylko zarobków specjalistów od Robotic Process Automation (Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów / Robotyzacji Procesów Biznesowych), ale podeszliśmy do tematu szerzej - badaliśmy zarobki w świecie hiperautomatyzacji (czyli oprócz RPA pytaliśmy się, LowCode / NoCode oraz projektantów chatbotów / voicebotów).  

W tym celu poprosiłem słuchaczy 6 edycji konferencji Hiperautomatyzacja'2022 (która odbyła się 30 listopada - 1 grudnia 2022 r.), aby wypełnili prostą ankietę (oczywiście gwarantując pełną anonimowość). Pytałem o zarobki brutto - tj.:.

  • W przypadku UoP - to kwota na umowie o pracę;
  • W przypadku B2B - to kwota netto na wystawianych fakturach - obciążenia ZUS / ubezpieczenie zdrowotne

Przy czym po doświadczeniach z ostatnich lat (kiedy otrzymywałem sygnały, że bardzo trudno jest podać dokładną wysokość zarobków) nie prosiłem o podanie konkretnej kwoty, ale o zadeklarowanie zarobków w określonym przedziale.

Dodatkowo można było określić, czy respondent jest głównie:

  • managerem ds. hiperautomatyzacji
  • architektem ds. hiperautomatyzacji
  • analitykiem ds. hiperautomatyzacji
  • deweloperem robotów (RPA)
  • kontrolerem robotów
  • konsultantem ds. hiperautomatyzacji
  • projektantem chatbotów / voicebotów
  • citizen developerem.

Dwie ważne uwagi:

1. Ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi nie jesteśmy nawet w stanie w przybliżeniu przedstawić zarobków projektantów chatbotów / voicebotów. 

2. Należy pamiętać, że citizen deweloper to rola a nie stanowisko - dlatego otrzymane wyniki najczęściej odwzorowują zarobki pracującej na określonym stanowisku, a jednocześnie będącej citizen deweloperem.

Łącznie wpłynęło ponad 400 ankiet, ale część z nich nie było poprawnie wypełnionych i te zostały odrzucone. Dlatego finalnie w analizie uwzględniono blisko 380 ankiet.