Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]

Kategoria II
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]

Zgodnie z definicją antywzorce (ang. Anti-patterns) to powtarzające się przypadki (w różnych organizacjach, lub tej samej organizacji w różnych momentach czasu) niewłaściwego zachowania albo rozwiązywania określonego problemu / problemów.

Antywzorce można traktować jako przeciwstawieństwo dobrych wzorców. Identyfikacja i analiza antywzorców pozwala uniknąć ich w przyszłości. W chwili obecnej mamy zdefiniowane antywzorce w zarządzaniu organizacją, w zarządzaniu projektem projektowaniu oprogramowania, programowaniu.

W Polsce projekty dotyczące szeroko rozumianej robotyzacji biznesu (zarówno robotyzacji procesów za pomocą narzędzi RPA, a także kanałów komunikacji - za pomocą voicebotów, chatbotów, taskbotów) są na stosunkowo wstępnej fazie. W wielu miejscach działania te traktowane są jako przedsięwzięcia typu PoC, eksperymenty, innowacje. Znaczna część organizacji nie ma jeszcze doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie część firm zdecydowanie wyprzedza rynek i ma już pewne doświadczenia (dobre i złe).

Na bazie tych doświadczeń (zebranych przeze mnie podczas wywiadów, spotkań, konferencji) oraz analizy literatury (zarówno naukowej jak i raportów i tzw. whtitepaperów) zaczynamy budowę i publikację antywzorców robotyzacji biznesu. Będzie to praca cykliczna - bo problemy i dojrzałość organizacji z roku na rok na pewno będą się zwiększać.

Każdy z antywzorców będzie miał podobną strukturę:

  • Nazwa antywzorca - krótkie stwierdzenie pozwalające go rozpoznać
  • Opis antywzorca - na czym dany wzorzec polega
  • Skutki wystąpienia antywzorca - czym wystąpienie danego antywzorca może skutkować dla organizacji
  • Jak sobie z tym radzić - jak można zminimalizować ryzyko, kiedy dany antywzorzec wystąpi.

Na początek zdefiniowałem 10 antywzorców, ale zakładam że ich liczba będzie rosła :). Są wśród nich takie antywzorce jak: Zosia samosia, Ruchy Browna, Tanio posiąść, drogo posiadać, Chęci ponad potrzeby, Wszędzie roboty, Roboty = technologia, Robotyzacja wszystkich alternatyw, Widzę ciemność, Na husarza, Do odważnych świat należy (uwaga: są to nazwy robocze jeszcze mogą się zmienić).