UiPath kupuje Cloud Elements - czyli coraz bliżej do w pełni zautomatyzowanego przedsiębiorstwa

Kategoria II
UiPath kupuje Cloud Elements - czyli coraz bliżej do w pełni zautomatyzowanego przedsiębiorstwa

Dosłownie wczoraj pisałem o zeszłorocznym przejęciu przez Celonisa firmy Integromat. Dzisiaj pojawiła się wiadomość, że UiPath kupił Cloud Elements. Rozwiązania tej ostatniej firmy wprowadzają ponad 200 nowych natywnych integracji (wykorzystujących API) do platformy robotycznej oferowanej przez UiPath i dostarczają nowych możliwości, takich jak np. wyzwalanie automatyzacji na podstawie wystąpienia zdarzenia. 

Warto zauważyć, że Cloud Elements ma szeroką bazę klientów, w tym wiodące firmy, takie jak SAP, Capital One, DocuSign, iCIMS, FIS, Axway, PaySimple, TeamPay, Dun & Bradstreet i Xerox. 

Do ciekawszych możliwości rozwiązań oferowanych przez Cloud Elements należy zaliczyć:

  • Funkcjonalność Ground2Cloud umożliwiającą bezpośrednią, lokalną (on-premis) integrację z usługami niepublicznymi (działającymi na stacji roboczej lub w modelu on-premis); ustanawia one bezpieczne połączenie między aplikacjami lokalnymi i aplikacjami w chmurze; ponadto umożliwia połączenie typu jeden do wielu między aplikacją lokalną a usługami w chmurze używanymi przez firmę lub między usługami w chmurze a dowolnymi aplikacjami lokalnymi wdrożonymi w tej samej sieci prywatnej lub na stacji roboczej.
  • Funkcjonalność Virtual Data Resource (Wirtualne zasoby danych) zapewniają kanoniczny widok obiektów danych, jednocześnie eliminując potrzebę mapowania danych punkt-punkt do każdej nowej aplikacji.

Mój komentarz, dlaczego jest to ważne: Mógłbym powtórzyć moje wczorajsze podsumowanie: Cloud, cloud, cloud - to będzie przyszłość - także automatyzacji / integracji procesów biznesowych. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że potrzebny jest szerszy komentarz. UiPath to lider rynku RPA. Wybiera się w tym roku na giełdę - i może to być jedno z większych IPO w USA. Firma nie mogła zlekceważyć coraz bardziej widocznego trendu popularyzacji rozwiązań Cloud based Integration.