Analiza pogłębiona: Zarobki w Polsce w świecie hiperautomatyzacji (RPA / Citizen Developer) [edycja 2022]

Kategoria II
Analiza pogłębiona: Zarobki w Polsce w świecie hiperautomatyzacji (RPA / Citizen Developer) [edycja 2022]

Przedstawiam II część (pogłębioną) analizy nt. zarobków specjalistów zajmujących się automatyzacją procesów biznesowych (pierwsze - ogólne zestawienie dostępne jest tutaj).

Analogicznie jak w roku 2021 - badaliśmy nie tylko zarobki specjalistów od Robotic Process Automation (Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów / Robotyzacji Procesów Biznesowych), ale podeszliśmy do tematu szerzej - badaliśmy zarobki w świecie hiperautomatyzacji (czyli oprócz RPA pytaliśmy się o LowCode / NoCode oraz projektantów chatbotów / voicebotów).  

Dla przypomnienia poprosiłem słuchaczy 6 edycji konferencji Hiperautomatyzacja'2022 (która odbyła się 30 listopada - 1 grudnia 2022 r.), aby wypełnili prostą ankietę (oczywiście gwarantując pełną anonimowość). Pytałem o zarobki brutto - tj.:

 • W przypadku UoP - to kwota na umowie o pracę;
 • W przypadku B2B - to kwota netto na wystawianych fakturach - obciążenia ZUS / ubezpieczenie zdrowotne

Po doświadczeniach z ostatnich lat (kiedy otrzymywałem sygnały, że bardzo trudno jest podać dokładną wysokość zarobków) nie prosiłem o podanie konkretnej kwoty, ale o zadeklarowanie zarobków w określonym przedziale.

W ramach analizy pogłębionej przestawiłem zarobki w podziale: junior / mid / senior dla następujących ról:

 • manager ds. hiperautomatyzacji
 • architekt ds. hiperautomatyzacji
 • analityk ds. hiperautomatyzacji
 • deweloper robotów (RPA).

Dodatkowo przygotowałem zestawienie zarobków z perspektywy poszczególnych branż:

 • Bankowość / ubezpieczenia
 • Inne finanse (pożyczki, leasing, windykacja)
 • SSC / BPO
 • Handel
 • E-Commerce
 • Logistyka
 • Produkcja / przemysł
 • Ochrona zdrowia (w tym farmacja)
 • Telekomunikacja
 • Utilites (gazownictwo, energetyka, ciepłownictwo)

Przy czym w podziale na branże nie wprowadzałem podziału na junior / mid / senior, bo dysponowałem zbyt małą próbką danych.

W tej analizie nie uwzględniłem zarobków citizen developerów - ponieważ to rola a nie stanowisko (czyli np. ktoś pracujący jako analityk finansowy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z faktu bycia analitykiem finansowym, a nie dlatego że dodatkowo jest programistom obywatelskim).

Dodatkowo ze względu na zbyt małą liczbę odpowiedzi nie uwzględnialiśmy zarobków projektantów chatbotów / voicebotów (mogą być niereprezentatywne).