Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja zdaniem Gartnera - stan na rok 2018 i prognozy

Kategoria II
Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja zdaniem Gartnera - stan na rok 2018 i prognozy

Powszechnie znana firma analityczna Gartner przygotowała opracowanie pt. "Top 10 Predictions for IT in 2018 and Beyond" (10 najważniejszych prognoz dotyczących IT na rok 2018 i później). Pojawiło się ono w IV kwartale 2017 roku, ale sądzę, że warto również obecnie po nie sięgnąć. Skupię się na dwóch predykcjach, które mają istotne znaczenie z perspektywy zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu - bo dotyczą one kwestii z obszaru AI (sztucznej inteligencji).

Do roku 2021 dzięki zastosowaniu AI w automatyzacji i robotyzacji biznesu wygenerowana zostanie wartość biznesowa szacowana na 2,9 biliona USD i odzyskane zostanie 6.2 miliardów godzin produktywności pracowników.

Według Gartnera do roku 2021 r. ponad 50% przedsiębiorstw będzie rocznie wydawać więcej na chatboty niż na tradycyjne aplikacje mobilne. Dodatkowo do 2020 r. 55% wszystkich dużych przedsiębiorstw wdroży (zastosuje w wersji produkcyjnej) co najmniej jednego chatbota. Wynikać to będzie z szybkich postępów w przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), dzięki czemu dzisiejsze boty są istotnie lepsze w rozpoznawaniu intencji użytkownika niż ich wcześniejsze  generacje. Jednocześnie Gartnera wskazuje, że obecnie większość chatbotów nadal używa odpowiedzi skryptowych w drzewku decyzyjnym (zamiast przetwarzania w języku naturalnym).

Po drugie w 2020 r. AI wpłynie pozytywnie na rynek pracy, tworząc 2,3 mln nowych miejsc pracy, a eliminując jedynie 1,8 mln miejsc pracy (Przypis AS: zwracam uwagę, że będą to zatrudniane osoby będę o zupełnie innych kompetencjach aniżeli zwalniane, co może rodzić sytuację że zwolnienia nastąpią, ale nie będzie kogo zatrudniać - ze względu na tzw. lukę kompetencyjną). Dodatkowo według analityków z Gartnera do 2025 roku powstanie 2 miliony nowych miejsc pracy dzięki tworzeniu rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji. Natomiast globalne firmy świadczące usługi informatyczne będą masowo zmieniać profil zatrudnianych przez siebie pracowników i zatrudniać nową generację pracowników (tj. nastąpi przejście z tradycyjnego IT na IT związane ze sztuczną inteligencją). Gartner przewiduje, że że już w 2018 roku firmy IT zwolnią 80.000 osób z "klasycznego IT", ale w to miejsce będą chcieli pozyskać 100.000 pracowników o nowych kompetencjach.

W swoim raporcie Gartner przewiduje także, że do roku 2021 dzięki zastosowaniu AI w automatyzacji i robotyzacji biznesu wygenerowana zostanie wartość biznesowa (Business Value) oszacowana na 2,9 biliona USD dzięki odzyskaniu 6.2 miliardów godzin produktywności pracowników.

Czy te predykcje mają szansę się ziścić? Na pewno w istotnym stopniu tak. Czy w 100% - nie jestem do końca do tego przekonany. Pozwolę sobie podsumować, z lekkim przymrużeniem oka, że bez względu na wszystko na pewno warto używać tego opracowania do dyskusji z ciągle wahającymi się "czy mamy inwestować w automatyzację, robotyzację, sztuczną inteligencję" szefami :).

Uwaga: Artykuł powstał na podstawie publicznie udostępnionego opracowania firmy Gartner.