Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2019]

Kategoria II
Zarobki menedżerów, analityków i deweloperów RPA w Polsce - wyniki badań poglądowych [edycja 2019]

Tak jak w ubiegłym roku, teraz także przeprowadziłem badanie poglądowe nt. zarobków specjalistów zajmujących się problematyką Robotic Process Automation.  

W tym celu poprosiłem słuchaczy seminarium DARWIN oraz czytelników serwisu Robonomika.pl, aby wypełnili bardzo prostą ankietę (oczywiście gwarantując pełną anonimowość). Pytałem o zarobki netto (ile pieniędzy spływa średnio miesięcznie na konto; w przypadku umów B2B: jaka jest średnia wartość faktury wystawianej co miesiąc - po odliczeniu ZUS i US).

Praktycznie średnia i mediana zarobków managerów ds. robotyzacji pozostała bez zmian. Lekko spadła natomiast mediana zarobków analityków RPA (średnia nieznacznie wzrosła). Dość istotnie spadła natomiast wartość średnia i mediana zarobków deweloperów RPA.

Dodatkowo można było określić, czy respondent jest:

  • deweloperem RPA
  • analitykiem RPA
  • architektem RPA
  • controllerem RPA
  • menedżerem obszaru RPA

Łącznie wpłynęło 145 ankiet, ale 6 z nich nie było poprawnie wypełnionych i te zostały odrzucone. W analizie uwzględniono 139 ankiet.

Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na rysunku 1. Zawiera on następujące informacje:

  • Średnie wynagrodzenia w danej roli
  • Mediany wynagrodzenia w danej roli    
  • Maksymalne wynagrodzenia w danej roli    
  • Minimalne wynagrodzenia w danej roli.